Triển khai dự án kỹ năng nghề nghiệp Việt Nam
Thanh Niên - 08/07/2016
Ngày 5.5, ĐH Quốc gia TP.HCM phối hợp với Bộ Ngoại giao-Thương mại và Phát triển Canada tổ chức cuộc họp triển khai dự án Kỹ năng nghề nghiệp VN (VSEP). VSEP do Canada hỗ trợ Chính phủ VN thực hiện mục tiêu nâng cao trình độ kỹ năng của lực lượng lao động bằng cách hiện đại hóa hệ thống giáo dục và đào tạo kỹ thuật.
 
Dự án hỗ trợ ba sáng kiến chính sách chủ chốt của Bộ GD-ĐT liên quan đến giáo dục, đào tạo kỹ thuật và nghề nghiệp, bao gồm: Chiến lược phát triển giáo dục, kế hoạch hành động quốc gia giáo dục cho mọi người và Đề án Đổi mới giáo dục đại học.
Ngoài ra, VSEP còn hỗ trợ tăng cường triển khai pháp luật về phát triển hệ thống các trường cao đẳng cộng đồng tại VN. Theo PGS-TS Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó giám đốc thường trực ĐH Quốc gia TP.HCM, nhu cầu về lao động có tay nghề trong các ngành công nghiệp, dịch vụ và sự mất cân đối giữa cung và cầu lao động đang ngày càng tăng.
Chính vì vậy, hơn bao giờ hết, VN cần phải xây dựng một lực lượng lao động có tay nghề cao để nâng dần năng suất lao động và đáp ứng được sự chuyển dịch của cơ cấu nền kinh tế theo định hướng thị trường.
Cho nên, VSEP sẽ đặt nền tảng cho những chương trình hỗ trợ bền vững, đồng thời góp phần giải quyết một số vấn đề như: cải thiện tỷ lệ người lao động có việc làm, nâng cao năng suất lao động, tăng tiền lương, tiền công song song với giảm nghèo cho thanh niên ở những vùng sâu, vùng xa.