Bắc Kạn đã có phòng xét nghiệm khẳng định HIV
Tạp chí AIDS và Cộng đồng - 11/07/2016
Bộ Y tế thẩm định cấp GCN phòng xét nghiệm khẳng định HIV tại Trung Tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Kạn do bà Phan Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế làm Trưởng đoàn.

Bắc Kạn có dân số 330.100 người, nhưng lại là tỉnh có tỷ lệ nhiễm HIV trên 100.000 dân, đứng trong top 10 toàn quốc. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, dịch HIV/AIDS tại tỉnh đã chững lại. Số người nhiễm HIV còn sống trên địa bàn là 873 người. Công tác xét nghiệm khẳng định HIV từ trước tới nay đều phải gửi mẫu bệnh phẩm đến Viện vệ sinh dịch tể Trung Ương, sau khoảng 1 tháng bệnh nhân mới có kết quả khẳng định. Trong khi đó người nhiễm HIV muốn được điều trị ARV phải có giấy chứng nhận khẳng định nhiễm HIV. Bởi vậy việc xây dựng một phòng xét nghiệm khẳng định HIV tại Trung Tâm Phòng chống tỉnh là rất cần thiết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nhiễm HIV trong việc tiếp cận dịch vụ chẩn đoán và điều trị sớm hơn. Được sự hỗ trợ của Viện vệ sinh dịch tể Trung Ương, sau thời gian chuẩn bị về cơ sở vật chất và đào tạo cán bộ. Ngày 10/5/2016, Bộ Y tế đã tổ chức thẩm định và cấp GCN.

Trong thời gian tới, để hướng tới mục tiêu 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, Đơn vị cần chủ động tham mưu cho Sở Y tế, từng bước xây dựng và triển khai kế hoạch, hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực cơ sở y  tế tuyến huyện để tiến tới đạt tiêu chuẩn phòng xét nghiệm khẳng định HIV bằng kỹ thuật đơn giản (sử dụng 3 sinh phẩm nhanh).