Tập huấn chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS năm 2016
Tạp chí AIDS và Cộng đồng - 06/07/2016
Vừa qua, Sở Lao động - TB&XH Bắc Giang đã tổ chức khai mạc 2 lớp tập huấn chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS cho trên 300 cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp xã và cấp thôn huyện Lục Nam.

Tại các lớp tập huấn, các học viên đã được hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi và thảo luận trong việc triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống HIV/AIDS cho trẻ em; nắm bắt thực trạng trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên phạm vi toàn quốc và trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; những khó khăn mà trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV gặp phải; các kiến thức cơ bản về HIV/AIDS và các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV/

 

Kết thúc lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp xã và cấp thôn sẽ triển khai các hoạt động tuyên truyền kiến thức chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng đồng nhằm tạo điều kiện cho trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em; hạn chế nguy cơ trẻ em bị lây nhiễm HIV/AIDS, góp phần bảo đảm sự phát triển bền vững chất lượng cuộc sống cho trẻ em.