Bổ sung một số chất ma túy để dùng trong điều tra tội phạm
Báo Tiếng Chuông - 03/11/2017
Dự thảo Nghị định quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất ma túy bổ sung thêm các chất ma túy được dùng hạn chế trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Cụ thể, 15 chất được bổ sung theo 3 Công ước quốc tế về phòng, chống ma túy, bao gồm: Acetylfetanyl; MT45; α-PVP; 4,4’DMAR; MXE; phenazepam; U-47700; butyfentanyl; 4-methylcanthinone; ethylone; pentedrone ; ethylphenidate; MPA; 5F-APINACA; MDMB-CHMICA. Đây là những chất đã được Ủy ban kiểm soát ma túy thế giới đưa vào danh mục kiểm soát tại phiên họp thường niên của Ủy ban kiểm soát ma túy năm 2016 và 2017.

 

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

 

11 chất ma túy mới do Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an giám định, phát hiện gồm: JWH-22; PB-22; AMB-FUBINACA; AB-FUBINACA; 5-Fluoro-AKB-48; AB-PINACA-N-FLUOROPENTYL; 3-Meo-PCP; 4-CEC; 4-HO-DiPT; 5-APB và MDPBP.

4 chất tương tự chất AB-PINACA-N-FluoroPentyl gồm: AB-PINACA-N-(2-FluoroPentyl); AB-PINACA-N-(3-FluoroPentyl); AB-PINACA-N-(4-FluoroPentyl); AB-PINACA-N-(5-FluoroPentyl).

231 chất hướng thần mới thuộc nhóm cần sa tổng hợp (theo thống kê của Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc). Trong đó có 4 chất: XLR-11 N-(2-fluoropentyl), XLR-11 N-(3-fluoropentyl), XLR-11 N-(4-fluoropentyl), XLR-12 đã chuyển sang Danh mục I.

Các chất ma túy tổng hợp xuất hiện ngày càng nhiều, số lượng các chất hướng thần mới được Cơ quan phòng, chống tội phạm và ma túy Liên Hợp quốc ghi nhận trên 600 chất xuất hiện ở các quốc gia và vùng lãnh thổ, hiện chưa quy định trong Danh mục kiểm soát của Công ước quốc tế. Đặc biệt thời gian gần đây tại khu vực Đông Á nổi lên tình hình lạm dụng các chất ma túy tổng hợp mới thuộc nhóm cần sa tổng hợp. Các chất ma túy thuộc nhóm này có tác dụng kích thích thần kinh mạnh, nhiều chất khi sử dụng gây ảo giác; các đối tượng khi lạm dụng các chất ma túy này bị kích thích, hoang tưởng, rất manh động đây là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ thảm sát nghiêm trọng tại Việt Nam, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong số 13 chất ma túy do Viện Khoa học hình sự giám định, phát hiện được từ năm 2013 đến nay, có 9 chất thuộc nhóm cần sa tổng hợp. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, đồng thời có chế tài xử lý đối với các chất ma túy mới này, Bộ Công an đề nghị bổ sung các chất hướng thần thuộc nhóm cần sa tổng hợp vào danh mục chất ma túy…

Nhật Thy