Dự thảo Tuyên bố chính trị của Hội nghị cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc về chấm dứt AIDS
Tạp chí AIDS và Cộng đồng - 04/07/2016
Với vai trò là đồng điều giải viên của Hội nghị cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc về kết thúc AIDS, vừa qua Bà Patricia Mwaba Kases Bota và ông Jurg Lauber đã công bố bản thảo số 0 Tuyên bố chính trị của Hội nghị này: Tăng tốc để kết thúc dịch AIDS trong thời đại phát triển bền vững

Bản thảo số 0 này phản ánh các thành tựu đã đạt được trong phòng, chống AIDS từ trước tới nay. Nó cũng trình bầy rõ ràng lộ trình Tăng tốc các đáp ứng với AIDS đến năm 2020 và đưa thế giới đi trên con đường tiến tới chấm dứt AIDS như một mối đe dọa với sức khỏe cộng đồng.

Bản thảo này đã được gửi tới các quốc gia thành viên của Liên hợp quốc từ tháng 4 năm 2016 cũng như tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để lấy ý kiến đóng góp và hoàn thiện trước khi đệ trình Hội nghị cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Các nước thành viên LHQ, các tổ chức của người nhiễm HIV, các tổ chức xã hội, khối tư nhân cùng các đối tác khác, nhằm tập trung sự quan tâm của thế giới về việc chấm dứt AIDS trong vòng 5 năm tới.