Nhu cầu đầu tư cho các can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV vẫn cần được gia tăng
Tạp chí AIDS và Cộng đồng - 29/06/2016
Theo một báo cáo mới công bố hôm 01/4/2016, UNAIDS cho biết, nguồn lực sẵn có cho Chương trình phòng chống AIDS ở các nước có thu nhập thấp và trung bình trong năm 2014 là 19,2 tỷ USD. Con số này sẽ cần tăng lên khoảng 26,2 tỷ USD vào năm 2020

Sau đó, nhu cầu nguồn lực cho phòng, chống AIDS trên toàn cầu sẽ giảm dần, xuống mức còn 22,3 tỷ USD vào năm 2030.

Trong tổng nhu cầu đầu tư 26,2 tỷ USD cho AIDS vào năm 2020, có khoảng 7.2% cho các hoạt động tiếp cận cộng đồng các nhóm có hành vi nguy cơ cao, 3,8% cho việc cấp phát thuốc ARV, 8% cho các biện pháp xã hội.

Nhu cầu đầu tư cho các can thiệp dự phòng, bao gồm tăng cường sử dụng bao cao su, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV, cắt bao quy đầu tự nguyện, tiếp cận các nhóm nguy cơ... sẽ tăng từ 4,5 tỷ USD trong năm 2016 lên 7,3 tỷ USD vào năm 2030.