Kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm còn nhiều khó khăn
Báo Tiếng Chuông - 19/06/2017
Cho đến nay, 63/63 tỉnh, thành phố đã thành lập Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm các cấp. Tuy nhiên, hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành hiện đang gặp nhiều khó khăn.

Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm (gọi tắt là Đội kiểm tra liên ngành 178/CP) được thành lập giúp Chủ tịch UBND các cấp kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm theo Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ.

Theo thống kế, tổng số các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm trên toàn quốc hiện nay là trên 161 nghìn cơ sở (tăng 88 nghìn cơ sở so với giai đoạn 2006-2010), số nhân viên nữ dưới 35 tuổi là 69 nghìn người (tăng 22 nghìn người); phát hiện trên 2,5 nghìn cơ sở và 6 nghièn nữ nhân viên nghi hoạt động mại dâm (tăng 327 cơ sở và trên 2,4 nghìn nữ nhân viên).

 

Đội Kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn TP Cà Mau. Ảnh Báo Cà Mau

 

Cho đến nay, 63/63 tỉnh, thành phố đã thành lập Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm các cấp. Các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành 178/CP  thực hiện rà soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm nhằm chấn chỉnh quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh, cấp giấy phép, hợp đồng lao động,…; tổ chức ký cam kết không vi phạm tệ nạn mại dâm đối với các cơ sở này. Hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178 các cấp tập trung chủ yếu vào các địa phương có tình hình tệ nạn mại dâm nổi cộm, địa bàn có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ nảy sinh tệ nạn mại dâm: TPHCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, An Giang, Tiền Giang, Cà Mau…

Giai đoạn 2011-2015, Đội kiểm tra liên ngành 178/CP đã kiểm tra trên 122 nghìn lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ (giảm 60,5 nghìn lượt cơ sở so với giai đoạn 2006-2010); phát hiện trên 42 nghìn lượt cơ sở vi phạm; xử lý cảnh cáo 6,3 nghìn lượt cơ sở, phạt tiền hơn 28.,5 nghìn lượt cơ sở với tổng số tiền xử phạt trên 167 tỷ đồng; đình chỉ, thu hồi giấy phép kinh doanh 1,4 nghìn cơ sở và 5,8 nghìn cơ sở bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung.

Tuy nhiên, hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành 178 các cấp thời gian qua cũng gặp phải nhiều khó khăn. Các văn bản quy phạm pháp luật hiện nay không có quy định thẩm quyền xử phạt của Đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành. Đội chỉ có thẩm quyền kiểm tra, lập biên bản khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính và kiến nghị xử lý đến cơ quan có thẩm quyền xử lý điều này gây khó khăn cho công tác xử lý, theo dõi, tổng hợp kết quả xử lý, chất lượng hiệu quả hoạt động của Đội; kinh phí chi cho hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178 tại địa phương còn thấp nên chỉ đủ kiểm tra ở một số điểm trọng điểm về tệ nạn mại dâm trên địa bàn, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ hoạt động của Đội.

Quy định xử lý vi phạm hành chính trong phòng, chống mại dâm được quy định trong nhiều văn bản (Nghị định 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm; Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Nghị định số 75/2010//NĐ-CP ngày 12/7/2010 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa…), trong đó có nhiều nội dung chồng chéo, dẫn đến khó khăn cho các cơ quan chức năng trong việc xác định hành vi vi phạm và căn cứ xử lý hành vi vi phạm.

Do tính chất là Đội kiểm tra liên ngành, các thành viên trong đội ở các đơn vị khác nhau, làm kiêm nhiệm nhiều công việc, đặc thù công việc của mỗi ngành khác nhau do đó việc tập hợp các thành viên trong Đội ở một thời điểm nhất định để triển khai kế hoạch kiểm tra của Đội gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều hành vi liên quan đến hoạt động mại dâm đã được xác định là hành vi vi phạm pháp luật nhưng lại chưa quy định chế tài xử lý hoặc không bao quát hết đối tượng cần xử lý như: Hành vi "tổ chức hoạt động mại dâm", "bảo kê mại dâm", "cưỡng bức mại dâm" hay quy định: "bắt quả tang thực hiện hành vi bán dâm" dẫn đến việc đấu tranh, xử lý đối tượng vi phạm gặp khó khăn; đa số người bán dâm có trình độ thấp, chủ chứa, môi giới thì đủ các thành phần, có cả người đã có tiền án, tiền sự…gây khó khăn cho công tác kiểm tra, đấu tranh, triệt phá.