Ký kết hợp tác phòng, chống HIV/AIDS khu vực biên giới
Báo Tiếng chuông - 08/11/2016
Sở Y tế tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và Sở Y tế tỉnh Attapư (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) vừa ký kết hợp tác phòng, chống HIV/AIDS khu vực biên giới.

Đây là một trong những nội dung Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Dự án "Nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng" tỉnh Kon Tum.

 

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và Sở Y tế tỉnh Attapư (Lào) ký kết hợp tác phòng, chống HIV/AIDS - Ảnh Ngọc Huệ

 

Đại diện hai bên đã trao đổi những thông tin liên quan đến công tác phòng, chống HIV/AIDS tại khu vực biên giới trong thời gian qua, phối hợp triển khai các biện pháp giám sát, chủ động phòng, chống HIV/AIDS tại khu vực biên giới giữa 2 tỉnh Attapư và tỉnh Kon Tum; đánh giá tình hình phối hợp trong việc phòng, chống HIV/AIDS tại Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y - Phu Cưa và các xã dọc khu vực biên giới giữa hai tỉnh; trao đổi kinh nghiệm về hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giữa 2 tỉnh Attapư và tỉnh Kon Tum thuộc Dự án Tiểu vùng Mê Công mở rộng.

Kết thúc buổi làm việc,hai bên thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống HIV/AIDS khu vực biên giới trong thời gian tới. Cụ thể, tiếp tục duy trì tổ chức họp luân phiên hàng năm giữa 2 Sở Y tế nhằm trao đổi thông tin về hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giữa hai tỉnh; thành lập Tổ công tác triển khai hoạt động hợp tác phòng, chống HIV/AIDS giữa Sở Y tế 2 tỉnh, với nhiệm vụ: Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Kon Tum và Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Attapư là “cầu nối” giữa Sở Y tế 2 tỉnh Attapư và Kon Tum, tiếp nhận, xử lý thông tin trao đổi về tình hình dịch bệnh, báo cáo kịp thời lãnh đạo Sở Y tế 2 tỉnh, tham mưu các nội dung hợp tác giữa Sở Y tế 2 tỉnh, chuẩn bị nội dung cho kỳ họp định kỳ hằng năm và các kỳ họp đột xuất khác giữa Sở Y tế 2 tỉnh; duy trì trao đổi thông tin về tình hình bệnh nhân HIV/AIDS giữa hai tỉnh hàng quý.

Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS như: Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng tại khu vực biên giới Việt Nam, Lào bằng 2 thứ tiếng về tình hình dịch HIV/AIDS và các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS, phối hợp truyền thông cho người Việt Nam sinh sống, làm ăn tại tỉnh Attapư, Sở Y tế tỉnh Kon Tum sẽ cung cấp cho Sở Y tế tỉnh Attapư các mẫu đĩa audio, video, các tờ rơi...truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS (bằng tiếng Việt) để Sở Y tế Attapư triển khai hoạt động truyền thông cho các đối tượng này.

Phối hợp, hỗ trợ triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật; 2 tỉnh cùng nhau hợp tác xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm, bố trí ngân sách cho việc thực hiện các nội dung hợp tác trong kế hoạch này; thống nhất hợp tác tổ chức Hội nghị giữa 2 huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và huyện Phu Vông, tỉnh Attapư (Lào) thảo luận, ký kết Biên bản ghi nhớ giữa 2 huyện và cùng nhau triển khai thực hiện...

Nhân dịp này, Đoàn công tác Sở Y tế tỉnh Kon tum đã đến thăm Phòng Tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện tại Bệnh viện Attapư và thăm Bệnh viện huyện Phu Vông tại Lào.