Quyền lợi bảo hiểm y tế của người nhiễm HIV
Báo Tiếng Chuông - 01/03/2018
Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV và khám bệnh, chữa bệnh, sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS. Trong đó đề xuất quyền lợi bảo hiểm y tế đối với người tham gia bảo hiểm y tế nhiễm HIV.

Cụ thể, người tham gia bảo hiểm y tế nhiễm HIV và người tham gia bảo hiểm y tế khi sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS được hưởng quyền lợi, mức hưởng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Người tham gia bảo hiểm y tế nhiễm HIV khi sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS được quỹ bảo hiểm y tế chi trả: 1- Thuốc ARV (trừ trường hợp đã được nguồn kinh phí khác chi trả); 2- Xét nghiệm HIV trong khám chữa bệnh đối với phụ nữ trong thời kỳ mang thai và khi sinh con theo yêu cầu chuyên môn nếu không được các nguồn kinh phí khác chi trả; 3- Kỹ thuật đình chỉ thai nghén ở phụ nữ mang thai nhiễm HIV; 4- Xét nghiệm HIV, thuốc kháng vi rút HIV và khám chữa bệnh đối với trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV; 5- Xét nghiệm HIV theo yêu cầu chuyên môn trong khám chữa bệnh (trừ chi phí xét nghiệm HIV đối với người hiến mô, bộ phận cơ thể người); 6- Xét nghiệm HIV, điều trị bằng thuốc kháng HIV đối với người phơi nhiễm với HIV, người nhiễm HIV do tai nạn rủi ro (trừ các trường hợp tai nạn rủi ro nghề nghiệp đã được ngân sách nhà nước chi trả); 7- Điều trị dự phòng nhiễm trùng cơ hội.

Việc lập danh sách, đóng bảo hiểm y tế, phát hành thẻ bảo hiểm y tế đối với người bị nhiễm HIV được đề xuất như sau:

Người nhiễm HIV không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế được ngân sách địa phương hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế, thực hiện như sau: Đối với người nhiễm HIV đang điều trị HIV tại các cơ sở y tế, trường hợp người nhiễm HIV được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế, cơ sở điều trị bằng thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV (cơ sở y tế) tổng hợp danh sách người nhiễm HIV chưa có thẻ bảo hiểm y tế đang điều trị bằng thuốc kháng HIV tại cơ sở gửi đơn vị chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cơ quan chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS cấp tỉnh) rà soát, tổng hợp gửi Sở Y tế để Sở Y tế chuyển Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố) để đối chiếu, rà soát cấp thẻ bảo hiểm y tế. Trường hợp người nhiễm HIV được hỗ trợ một phần mức đóng bảo hiểm y tế, cơ sở y tế ký hợp đồng là đại lý thu của Bảo hiểm xã hội, lập danh sách người nhiễm HIV chưa có thẻ bảo hiểm y tế, thu số tiền thuộc trách nhiệm phải đóng của người nhiễm HIV chuyển cho đơn vị chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS cấp tỉnh được Sở Y tế giao nhiệm vụ tổng hợp gửi chuyển Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Đối với người nhiễm HIV tại cộng đồng, trạm y tế xã ký hợp đồng là đại lý thu của Bảo hiểm xã hội, lập danh sách người nhiễm HIV, thu một phần mức đóng bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm phải đóng (đối với người nhiễm HIV được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế nếu có) gửi cơ sở y tế trên địa bàn để tổng hợp đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Trường hợp người nhiễm HIV tự đóng bảo hiểm y tế, phương thức đóng thực hiện theo bảo hiểm y tế hộ gia đình; người tham gia bảo hiểm y tế được thực hiện không cùng thời điểm với các thành viên khác trong gia đình trong năm.

Vĩnh Hoàng