World Bank hỗ trợ VN phòng chống HIV/AIDS
Các Website khác - 30/03/2005

Ngày 29/3 tại Washington, Ngân hàng Thế giới (World Bank) đã phê duyệt khoản tài trợ không hoàn lại trị giá 35 triệu USD tài trợ cho dự án Phòng chống HIV/AIDS của VN, với mục tiêu ngăn chặn sự lây lan của đại dịch này.

Khoản viện trợ trên của World Bank sẽ giành một phần nguồn kinh phí để xây dựng một số mô hình mẫu nhằm giảm sự lây lan của HIV/AIDS. Nó cũng sẽ hỗ trợ chính phủ VN xây dựng một hệ thống quốc gia nhằm kiểm soát và đánh giá tính hiệu quả của Chương trình quốc gia phòng chống HIV/AIDS.

Theo ước tính của Bộ Y tế, cuối năm 2003, có khoảng 245 nghìn người VN nhiễm virus HIV. Số người bị nhiễm nằm trong nhóm những người tiêm chích ma túy và hành nghề mại dâm đang ngày một tăng cao. Bệnh dịch HIV/AIDS chủ yếu đang đe dọa giới trẻ. Hơn 60% số ca nhiễm HIV có hồ sơ là những người ở độ tuổi từ 20-29.

K.G