Huế: tu bổ di tích đón Festival
Các Website khác - 17/04/2008

 

Lăng Minh Mạng và nhiều công trình lăng tẩm ở Huế đang được tu bổ chuẩn bị cho Festival Huế 2008
Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đang triển khai nhiều công trình trùng tu, tôn tạo điện Long Đức, điện Long An; tu bổ Thái Bình Lâu, các lăng Minh Mạng, Tự Đức, Đồng Khánh, Hổ Quyền - điện Voi Ré, chỉnh trang phía Nam kinh thành Huế; tôn tạo Văn Thánh, Võ Thánh (thuộc hệ thống di tích Cố đô Huế)... với hàng trăm tỉ đồng.

Riêng dự án trùng tu phục nguyên lầu Tứ phương Vô sự có tổng kinh phí đầu tư 8,6 tỉ đồng

Một số công trình phục vụ cho Festival Huế 2008 đang được đẩy nhanh tiến độ như trùng tu Tả - Hữu Tùng Tự, Cung Trường Sanh, nhà bia lăng Gia Long, lăng Thiệu Trị, Hiểm Đức Môn và sân chầu lăng Minh Mạng; phục hồi hệ thống Trường Lang (Tử Cấm Thành) và phục chế thuyền cung đình triều Nguyễn. Trước đó, Trung tâm cũng đã đầu tư trên 26 tỉ đồng để hoàn thành việc trùng tu chùa Thiên Mụ, một trong những địa điểm tham quan hấp dẫn thu hút khách du lịch.

Nhiều tổ chức quốc tế đã hỗ trợ cho việc bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di tích Cố đô Huế. Đại học Monotsukuri và Viện Di sản Waseda (Nhật Bản) đang phối hợp khảo sát và đã đầu tư đợt 1 gồm 1,2 triệu USD để trùng tu điện Long Đức. Trước đó, Hội Leibniz (Đức) tài trợ 355.000 Euro để thực hiện dự án phục hồi tranh tường nội thất Khải Tường Lâu - cung An Định. UNESCO cũng thông qua quỹ ủy thác Nhật Bản tài trợ 154.900 USD triển khai dự án đầu tiên đào tạo về Nhã nhạc Huế.

Ông Phùng Phu, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết: Hệ thống di tích Cố đô Huế đã chuyển từ giai đoạn cứu nguy khẩn cấp sang giai đoạn phục hồi và từng bước phát huy giá trị vốn có của nó. Hiện mỗi năm di tích Cố đô Huế đã thu được 45 tỉ đồng từ các dịch vụ và vé tham quan.