Chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống HIV/AIDS khu vực biên giới và qua biên giới
Báo Tiếng Chuông - 25/11/2017
Thời gian qua, công tác phòng, chống HIV/AIDS ở khu vực biên giới đã có những chuyển biến tích cực, song vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức đáng quan tâm.
Tuyên truyền phòng chống HIV khu vực biên giới. Ảnh minh họa

 

Ngày 22/11, Sở Y tế tỉnh Attapư (Lào) và Sở Y tế tỉnh Kon Tum  đã tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm phòng chống HIV/AIDS khu vực biên giới và qua biên giới giữa 2 tỉnh.

Tại Hội thảo, 2 bên đã chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh tại khu vực biên giới và phân tích những hạn chế, khó khăn, thách thức trong công tác phòng chống HIV/AIDS khu vực biên giới giữa 2 tỉnh; chia sẻ những hoạt động đã đem lại hiệu quả cao trong công tác phòng, chống HIV/AIDS trong thời gian qua.

Ngoài ra, hai bên đã tập trung trao đổi các giải pháp phối hợp nhằm triển khai tốt công tác chăm sóc sức khỏe, truyền thông giáo dục sức khỏe trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS cho các đối tượng di dân giữa 2 tỉnh, đặc biệt là đối tượng người Việt Nam sang sinh sống, làm ăn tại tỉnh Attapư; bàn bạc cách thức triển khai hoạt động hợp tác giữa Sở Y tế 2 tỉnh; trao đổi cách thức hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động phòng, chống dịch bệnh, HIV/AIDS tại khu vực biên giới giữa 2 nước.

Nhân dịp này, hai bên đã ký biên bản ghi nhớ với các nội dung trọng tâm như duy trì tổ chức chức họp hàng năm giữa 2 tỉnh Attapư (Lào) và Kon Tum (Việt Nam) để trao đổi thông tin về công tác kiểm soát bệnh truyền nhiễm tại khu vực biên giới, thông tin về hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giữa hai tỉnh;  thành lập Tổ công tác triển khai hoạt động hợp tác phòng, chống HIV/AIDS; duy trì trao đổi thông tin về tình hình một số bệnh truyền nhiễm, tình hình bệnh nhân HIV/AIDS giữa hai tỉnh hàng quý; phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe; phối hợp, hỗ trợ triển khai các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật trong hoạt động phòng chống dịch, khám chữa bệnh trong thời gian tới và hai bên cùng nhau hợp tác xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm.

Thúy Vân

Tổng hợp