Đà Nẵng: Sau 10 ngày phải thông báo kết quả tiếp dân
Các Website khác - 22/02/2006

(VietNamNet) - Theo Quy chế về tổ chức tiếp công dân vừa được UBND TP Đà Nẵng ban hành, trong vòng 10 ngày làm việc (kể từ ngày kết thúc kỳ tiếp công dân), lãnh đạo cơ quan phải thông báo cho công dân biết kết quả về xử lý, giải quyết hoặc chỉ đạo xử lý, giải quyết các yêu cầu của họ.

 

Soạn: AM 711495 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Giải quyết khiếu nại về nhà đất của công dân tại Phòng Tiếp dân TP Đà Nẵng

Quy chế về tổ chức tiếp công dân đồng thời quy định lịch tiếp dân của người đứng đầu các cơ quan, ban ngành ở Đà Nẵng. Như Chủ tịch UBND xã, phường phải tổ chức tiếp công dân ít nhất 1 ngày/tuần; Chủ tịch UBND quận huyện tiếp dân ít nhất 2 ngày/tháng; giám đốc các sở, ngành tiếp dân ít nhất 1 ngày/tháng.

Với thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện công tác giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư thự hiện việc này một ngày/tuần.

 

Đối với Chủ tịch UBND TP, lịch tiếp công dân được bố trí vào các ngày 15 và 30 hàng tháng; nếu trùng vào ngày nghỉ sẽ chuyển sang ngày kế tiếp.

Ngoài ra, khi có yêu cầu cấp bách, thủ trưởng các đơn vị, cơ quan phải tổ chức tiếp công dân đột xuất. Riêng Phòng tiếp dân TP Đà Nẵng (31 Trần Phú - Đà Nẵng), sẽ bố trí cán bộ trực thường xuyên (kể cả ngày nghỉ).

  • Hải Châu