Đẩy mạnh hoạt động bảo đảm thực hiện thanh toán BHYT
Báo Tiếng chuông - 17/08/2016
Từ nay đến cuối năm, Bộ Y tế tập trung hoàn thiện các văn bản liên quan đến cung ứng và sử dụng thuốc ARV từ Quỹ Bảo hiểm Y tế. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các địa phương kiện toàn phòng khám điều trị ARV, nhằm bảo đảm thực hiện thanh toán bảo hiểm y tế vào đầu năm 2017.
Tư vấn điều trị dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con cho người nhiễm - Ảnh: Thùy Chi

 

Do dự án công tác thông tin truyền thông phòng, chống HIV/AIDS năm 2016 bị cắt giảm nên từ nay đến cuối năm, các địa phương chủ động lồng ghép hoạt động thông tin giáo dục truyền thông vào các hoạt động chuyên môn về phòng, chống HIV/AIDS với các hoạt động công tác thông tin giáo dục truyền thông khác trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, chú trọng các hoạt động truyền thông về lợi ích sử dụng bảo hiểm y tế cho việc điều trị ARV lâu dài và bền vững; tuyên truyền việc cắt giảm các thủ tục hành chính trong việc mở rộng các phòng xét nghiệm HIV, mở rộng các phòng điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng chất thay thế và đơn giản hóa thủ tục trong đăng ký điều trị.

Bộ Y tế sẽ huy động nguồn lực địa phương triển khai các hoạt động can thiệp giảm hại, ưu tiên các hoạt động phân phát bơm tim tiêm, bao cao su cho khu vực trọng điểm về lây nhiễm HIV và tệ nạn ma túy ở vùng sâu vùng xa.

Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động điều trị Methadone, đặc biệt chú trọng mở rộng dịch vụ cấp phát thuốc điều trị Methadone tại tuyến xã phường, để người bệnh dễ tiếp cận và tuân thủ điều trị tốt.

Ngành y tế xác định địa bàn nguy cơ lây nhiễm HIV để triển khai các dịch vụ tư vấn xét nghiệm lưu động, xét nghiệm không chuyên do nhân viên y tế thôn bản, nhân viên tiếp cận cộng đồng trực tiếp triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, chủ động rà soát, quản lý tốt danh sách người nhiễm HIV tại địa bàn, nhằm kết nối người nhiễm HIV chưa điều trị đến cơ sở chăm sóc, điều trị ngoại trú.

Đối với công tác điều trị ARV, ngành y tế chú trọng đến quản lý chất lượng điều trị ARV, đặc biệt, tại các cơ sở vừa được chuyển giao; tiếp tục mở rộng điều trị ARV trong các trại giam; nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình điều trị ARV lưu động cho các khu vực vùng sâu, vùng xa – nơi có nhiều người nhiễm HIV chưa tiếp cận được với điều trị ARV. Sau đó, nâng cao năng lực cho trạm y tế để chuyển giao, duy trì điều trị cho bệnh nhân tại trạm y tế.

Từ nay đến cuối năm, công tác điều trì dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con sẽ được tăng cường xét nghiệm phát hiện sớm và điều trị sớm cho bà mẹ mang thai nhiễm HIV, xét nghiệm chuẩn đoán sớm trong thời gian 4-6 tuần đầu cho trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV, nhằm hướng đến mục tiêu thanh toán và loại trừ trẻ nhiễm HIV do mẹ truyền.

Ngoài ra, ngành y tế sẽ tiếp tục huy động tổ chức cộng đồng tham gia công tác phòng, chống HIV/AIDS. Vì kinh nghiệm cho thấy, các tổ chức cộng đồng là cầu nối quan trọng trong việc giới thiệu những người nguy cơ cao nhiễm HIV tiếp cận dịch vụ phòng, chống và hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS duy trì điều trị tốt