Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái cử chức Bí thư Thành uỷ HN
Các Website khác - 24/12/2005

Bế mạc Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XIV:
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái cử chức Bí thư Thành uỷ HN

* 14 đồng chí Thành uỷ viên khoá XIII tái đắc cử, 30 đồng chí Thành uỷ viên được bầu mới.

Ngày 23.12, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ XIV họp phiên bế mạc.

Đại hội đã thành công tốt đẹp và đã lựa chọn, bầu ra BCH khoá XIV Đảng bộ thành phố gồm 59 đồng chí (độ tuổi trung bình: 50,3 tuổi, giảm 1,7 tuổi so với khoá trước). Trong đó có 4 đồng chí là thường trực Thành uỷ: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Uỷ viên Bộ Chính trị - tái cử chức Bí thư Thành uỷ HN; đồng chí Phùng Hữu Phú - UVTƯ Đảng - tái cử chức Phó Bí thư thường trực Thành uỷ; đồng chí Nguyễn Quốc Triệu - Chủ tịch UBND thành phố - tái cử chức Phó Bí thư Thành uỷ; đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh - Phó Chủ tịch HĐND thành phố - được bầu mới làm Phó Bí thư Thành uỷ. 11 đồng chí trong Ban Thường vụ Thành uỷ, 14 đồng chí Thành uỷ viên khoá XIII tái cử, 30 đồng chí Thành uỷ viên mới tham gia.

Đại hội cũng đã bầu ra 35 đồng chí, thay mặt cho Đảng bộ thành phố đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. Kết thúc đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành cho phóng viên Báo Lao Động cuộc phỏng vấn ngắn.

´ Với cương vị là Bí thư Thành uỷ khoá XIV, xin đồng chí cho biết những việc cần làm ngay để đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống?

- Để đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, phải xây dựng các chương trình, dự án, cơ chế chính sách rất cụ thể, phải bố trí con người cho đúng. Làm sao tạo được vốn, tạo được thị trường, cải cách hành chính thông thoáng... Tất cả yếu tố đó đảm bảo cho việc thực hiện, triển khai nghị quyết.

´ Xin đồng chí cho biết, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong chỉ đạo điều hành để đạt được mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 5 năm tới để chuẩn bị kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - HN?

- Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng và phát triển quản lý đô thị là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng; xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt; xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là nền tảng, nhưng 5 năm tới là chặng đường phấn đấu rất quyết liệt để thiết thực chuẩn bị kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - HN.

Việc chọn những chương trình công tác, những công trình trọng điểm đều phải hướng vào chuẩn bị cho kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - HN. Làm sao đến năm 2010, HN có tầm vóc mới, diện mạo mới và đạt mức tăng GDP hàng năm từ 11-12%, để đạt mức GDP bình quân đầu người đến năm 2010 khoảng 2.500 - 2.600USD.

- Xin cảm ơn đồng chí!

Đỗ Lê Tảo thực hiện

Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức cuộc họp báo về kết quả đại hội. Các nhà báo đặt câu hỏi: Vì sao trong BCH Đảng bộ, mặc dù đã được cơ cấu, song lực lượng đại diện cho khối kinh tế, quản lý đô thị còn mỏng, chưa tương xứng với nhu cầu phát triển thủ đô? Đồng chí Phùng Hữu Phú - Phó Bí thư thành uỷ đã trả lời: "ĐH XIV đã xác định rõ cần cơ cấu để tăng thêm tố chất: Kinh tế, quản lý đô thị và tăng tính hành động trong chỉ đạo. Những tố chất kinh tế, quản lý đô thị trong BCH Đảng bộ XIV vẫn còn mỏng. Tuy nhiên, đồng chí Phùng Hữu Phú cũng khẳng định rằng, Thường vụ Thành uỷ đã có hướng khắc phục sự thiếu sót này bằng việc tăng cường "đặt hàng", thu hút đội ngũ chuyên gia trong những lĩnh vực này để giúp BCH Đảng bộ". Đ.L.T