Giải tỏa các hộ dân xâm hại kinh thành Huế
Các Website khác - 05/10/2005

UBND thành phố Huế chuẩn bị triển khai dự án bảo tồn, tôn tạo thượng thành phía nam kinh thành Huế. Theo đó, sẽ giải tỏa bước đầu 155 hộ dân đang sống trên thượng thành, eo bầu phía nam kinh thành Huế thuộc phường Thuận Hòa và Thuận Thành.

Các hộ dân sẽ tái định cư ở một phần đất của xã Hương Sơ (thành phố Huế) và xã Hương Vinh (huyện Hương Trà). Theo kế hoạch, việc giải tỏa sẽ tiến hành trong quí I/2006, nhưng đến nay vẫn chưa xác định được vị trí mặt bằng nơi tái định cư.

Hiện có hơn 800 hộ dân sống trên bờ thành và các eo bầu của kinh thành Huế, vừa xâm hại di tích vừa làm mất mỹ quan khu vực Thành Nội Huế.

(Theo Tuổi Trẻ)