Hải Phòng bị phê bình cấp sổ đỏ chậm chờ... quy hoạch!
Các Website khác - 20/08/2005

(VietNamNet) - Trước Đoàn kiểm tra số 2 của Bộ Tài Nguyên - Môi trường, lãnh đạo TP.Hải Phòng phân bua, cấp ''sổ đỏ'' chậm vì phải chờ quy hoạch, không có hồ sơ địa chính...

Soạn: AM 521957 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Hải Phòng là Thành phố loại 1 nhưng số lượng cấp ''sổ đỏ'' đạt rất thấp.

Mặc dù là thành phố loại 1 của cả nước nhưng đợt kiểm tra thi hành Luật Đất đai đang diễn ra tại Hải Phòng cho thấy, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) ở địa phương này rất chậm.

Cụ thể, đất ở đô thị cấp GCN đạt 27%; đất ở nông thôn đạt 39,7%; đất chuyên dùng cho các hộ gia đình cá nhân cấp GCN đạt 47%; đất chuyên dùng cho các tổ chức chỉ đạt 22%...

Trả lời về biện pháp đẩy nhanh tiến độ cấp GCN ở TP.Hải Phòng, Đoàn kiểm tra cho rằng, Hải Phòng phải cấp GCN cho dân, không cần chờ quy hoạch.

Đoàn kiểm tra cũng giải thích về tình trạng ''sợ'' phải đền bù nhiều cho dân có sổ đỏ khi triển khai các dự án đầu tư: Theo luật, đền bù GPMB khi thu hồi đất phải dựa trên nguồn gốc đất chứ không dựa vào ''sổ đỏ''!

Tình trạng cấp ''sổ đỏ'' chậm vì chờ quy hoạch bị đoàn kiểm tra số 2 phát hiện ở Xuân Mai (Hà Tây), nay lặp lại ở đô thị loại 1 Hải Phòng.

Ông Trịnh Quang Sản, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường và Nhà đất Hải Phòng xin lùi hạn hoàn thành cấp GCN đến năm 2006. Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra số 2 không chấp nhận, yêu cầu thành phố đẩy nhanh công tác cấp GCN, hoàn thành công việc này trong năm 2005.

  • Kiều Minh