Hội thảo về đồng chí Hà Huy Tập với cách mạng Việt Nam
Các Website khác - 08/04/2006
Ðồng chí Hà Huy Tập với cách mạng Việt Nam” là chủ đề của Hội thảo khoa học do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức sáng 7-4, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của đồng chí Hà Huy Tập (24-4-1906 - 24-4-2006), cố Tổng Bí thư của Ðảng.

Các tham luận tại hội thảo nêu rõ: Ðồng chí Hà Huy Tập sinh trưởng trong một gia đình nhà Nho nghèo yêu nước, tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa, nay là xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Sinh ra và lớn lên trên vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, đồng chí đã sớm tiếp thu, hình thành nên nhân cách và nghị lực sống có lý tưởng vì dân, vì nước. Sớm tham gia phong trào yêu nước, chống mọi áp bức bất công, chỉ trong thời gian ngắn, Hà Huy Tập đã giác ngộ đường lối cách mạng đúng đắn, trở thành người chiến sĩ cộng sản.

Sau cao trào cách mạng 1930-1931, thực dân Pháp và phong kiến tay sai đã khủng bố ác liệt đối với Ðảng và phong trào cách mạng nước ta. Tổ chức của Ðảng và các đoàn thể quần chúng từ trung ương đến địa phương bị địch phá vỡ; hàng nghìn cán bộ, đảng viên và quần chúng kiên trung bị địch giết hại hoặc bắt, giam cầm.

Trong bối cảnh đó, đồng chí Hà Huy Tập cùng với các đồng chí của mình thành lập Ban Chỉ huy ở ngoài nước của Ðảng để lãnh đạo phong trào cách mạng. Ðồng chí Hà Huy Tập chủ trì biên tập, hoàn thành dự thảo các văn kiện quan trọng trình Ðại hội lần thứ nhất của Ðảng.

Ðồng chí đã chủ trì Ðại hội lần thứ nhất của Ðảng ta tại Ma Cao, Trung Quốc (tháng 3-1935) - mốc quan trọng của sự phục hồi tổ chức Ðảng sau cao trào cách mạng 1930 -1931. Sau khi về nước, với cương vị là Tổng Bí thư của Ðảng, đồng chí đã cùng Ban Chấp hành Trung ương nhanh chóng khôi phục, phát triển tổ chức đảng và tổ chức quần chúng. Chỉ sau một thời gian ngắn, tổ chức đảng được xây dựng từ Trung ương xuống tận cơ sở, số lượng đảng viên phát triển nhanh, đáp ứng kịp thời yêu cầu lãnh đạo phong trào cách mạng rộng lớn của quần chúng nhân dân cả nước.

Ðồng chí Hà Huy Tập đã có công lao to lớn cùng với Ban Chấp hành Trung ương xây dựng và phát triển đường lối của Ðảng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của cách mạng, đã quán triệt sâu sắc đường lối Quốc tế Cộng sản và vận dụng sáng tạo vào điều kiện lịch sử cụ thể của Việt Nam, kịp thời quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, điều chỉnh phương pháp tổ chức và phương pháp đấu tranh cách mạng sôi nổi, rộng khắp trên phạm vi cả nước nhằm đòi dân sinh, dân chủ, hòa bình - Cao trào Dân chủ Ðông Dương 1936-1939.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí Hà Huy Tập đã trực tiếp tham gia soạn thảo nhiều văn kiện, tài liệu quan trọng của Ðảng, viết nhiều tác phẩm có giá trị. Các bài viết của đồng chí đã góp phần tuyên truyền, nêu cao truyền thống đấu tranh anh dũng, chống lại các luận điệu xuyên tạc của kẻ thù, vạch mặt những phần tử thoái hóa biến chất, góp phần to lớn vào thắng lợi của Ðảng ta trong cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận.

Các tham luận được gửi đến và trình bày tại Hội thảo đã khẳng định: Ðồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, có công khôi phục tổ chức đảng trong giai đoạn khó khăn; nhà lý luận sắc sảo, giàu tính chiến đấu, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Ðảng ta về chính trị, tư tưởng, tổ chức, người đầu tiên đặt nền móng cho sự hình thành khoa học lịch sử Ðảng.

Ðồng chí Hà Huy Tập - một tấm gương kiên trung, bất khuất, đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Ðảng và dân tộc. Ðồng chí đã ngã xuống với niềm tin vào thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp cách mạng.

* Cũng trong ngày 7-4, Hội đồng xuất bản sách Hồi ký về các lãnh tụ Ðảng và Nhà nước đã họp duyệt hai tác phẩm quan trọng phản ánh cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập: Hà Huy Tập - Tác phẩm tuyển chọn và Hà Huy Tập - Người cộng sản kiên trung, nhà lý luận xuất sắc. Ðồng chí Nguyễn Khoa Ðiềm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư, Chủ tịch Hội đồng xuất bản chủ trì.

Hội đồng xuất bản nghe các thành viên trong các nhóm biên tập báo cáo quá trình tổ chức, biên tập, xử lý các bản thảo; nghe các ủy viên Hội đồng xuất bản phát biểu ý kiến để thống nhất những điểm còn có ý kiến khác nhau.

Nhìn chung, các bài viết đều khẳng định công lao của đồng chí Hà Huy Tập đối với sự nghiệp cách mạng của Ðảng và dân tộc ta trong những lúc đầy khó khăn, thử thách, nhất là trong việc khôi phục tổ chức Ðảng và phong trào cách mạng ở Việt Nam sau khi bị thực dân Pháp khủng bố, phá vỡ trong thời kỳ đầu những năm 30 của thế kỷ 20.

Ðồng chí là một trong những nhà tư tưởng, nhà lý luận xuất sắc của Ðảng ta. Những bài viết, tác phẩm của đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh của một chiến sĩ cộng sản kiên cường trước mọi sự tiến công xuyên tạc của kẻ thù...

Phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khoa Ðiềm nêu rõ: Biên soạn, xuất bản các cuốn sách nói trên là một việc làm có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập, góp phần giáo dục chính trị đối với các tầng lớp nhân dân. Quá trình biên tập, cần tôn trọng sự thật lịch sử, khách quan, có sự đánh giá thống nhất, khẳng định công lao to lớn của đồng chí Hà Huy Tập trong sự nghiệp cách mạng của Ðảng và dân tộc ta.

TTXVN và PV