Tăng cường quản lý vật liệu nổ và phòng cháy, chữa cháy
Các Website khác - 08/04/2006
Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), ngày 7-4, tổ chức Hội nghị triển khai công tác quản lý vật liệu nổ, phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với các ngành kinh tế trọng điểm, bảo đảm an toàn Ðại hội X của Ðảng và Hội nghị APEC 14.

Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Công an và lãnh đạo công an các địa phương, đơn vị, các ngành kinh tế trọng điểm tới dự.

Hội nghị đã đánh giá thực trạng công tác quản lý vật liệu nổ, PCCC của các địa phương và các ngành kinh tế trọng điểm thời gian qua, kiến nghị biện pháp khắc phục thiếu sót trong công tác này. Ðồng thời đề ra nhiệm vụ tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ, PCCC trong các ngành kinh tế trọng điểm, bảo đảm trật tự - an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ an toàn tuyệt đối Ðại hội X của Ðảng và Hội nghị APEC 14.

Lực lượng công an PCCC phối hợp các ngành, đoàn thể và địa phương tổ chức phong trào bảo đảm an toàn PCCC, quản lý vật liệu nổ trong các đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân; tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, tái chế, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ; ban hành các quy định, biện pháp quản lý vật liệu nổ, PCCC trong các ngành kinh tế trọng điểm và ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị, thương mại, dịch vụ và khu dân cư...

PV