Nhiều tuyến quốc lộ sẽ có dịch vụ cấp cứu
Các Website khác - 05/10/2005

Chiều 5/9, Ngân hàng thế giới đã ký hiệp định tài trợ cho Việt Nam 31,7 triệu USD hỗ trợ dự án An toàn giao thông đường bộ với mục tiêu nhằm giảm tỷ lệ tai nạn, thương tích và tử vong. Theo đó, sẽ triển khai các dịch vụ cấp cứu thường trực dọc theo một số tuyến quốc lộ.

Khoản hỗ trợ 20 triệu USD dành để xây dựng và thực hiện các chương trình an toàn giao thông tổng hợp, gồm việc kiểm toán về an toàn đường bộ và xử lý điểm đen trên 3 tuyến quốc lộ có rủi ro cao nhất là quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Vinh và đoạn TP HCM và Cần Thơ, quốc lộ 51 đoạn Đồng Nai - Vũng Tàu.

Đặc biệt, chương trình còn dành kinh phí xây dựng các trạm cấp cứu dọc trên đường. Sau khi thí điểm tại 3 quốc lộ này, Ban quản lý dự án an toàn giao thông sẽ nhân rộng trên các tuyến khác.

Số tiền còn lại dành để phát triển hệ thống dữ liệu tai nạn đường bộ quốc gia. Cơ sở dữ liệu này sẽ được Cục Đường bộ Việt Nam sử dụng nhằm nâng cao việc xác định và xử lý các điểm đen.

Đoàn Loan