Nới lỏng điều kiện đăng ký hộ khẩu
Các Website khác - 19/10/2005
Nới lỏng việc chuyển khẩu sẽ hút nhiều người ngoại tỉnh về thành phố. Ảnh: Anh Tuấn

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 108/2005 về đăng ký và quản lý hộ khẩu. Về điều kiện nhà ở, người chuyển khẩu chỉ cần có chỗ ở ổn định theo chứng nhận của địa phương.

Theo thông tư, điều kiện về nhà ở hợp pháp tại nơi đăng ký chuyển đến gồm: các loại nhà thuộc sở hữu của người chuyển đến hoặc của một trong các thành viên thuộc hộ gia đình, bao gồm cả nhà xây trên đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nhà ở chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, sử dụng đất ở, chưa có hợp đồng mua nhà... thì chỉ cần được UBND xã, phường thị trấn xác nhận là nhà, đất ở đang sử dụng ổn định, không tranh chấp, không lấn chiếm; Trường hợp chủ nhà cho thuê nhà hoặc người có nhà cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản là đáp ứng được điều kiện về nhà, đất ở.

Với người đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố, thị xã cần đáp ứng tiêu chuẩn: có hợp đồng lao động dài hạn tại thành phố, thị xã. Đặc biệt, trường hợp đăng ký hộ khẩu về thành phố, trực thuộc Trung ương cần có thêm giấy đăng ký tạm trú liên tục 3 năm trở lên, không thuộc diện cấm cư trú.

Thông tư mới cũng loại bỏ việc cắt khẩu ở nơi cũ. Thủ tục chuyển đi chỉ cần chứng minh nhân dân, phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu và sổ hộ khẩu gia đình (hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể). Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan công an phải cấp giấy chứng nhận chuyển đi cho công dân. Khi đi đăng ký hộ khẩu tại nơi chuyển đến, người dân chỉ phải xuất trình chứng minh nhân dân và giấy tờ về nhà ở, đất ở, hợp đồng lao động...

Trong trường hợp một người đáp ứng được nhiều điều kiện đăng ký hộ khẩu vào thành phố, thị xã thì cán bộ phải hướng dẫn lựa chọn một điều kiện đơn giản, dễ dàng nhất. Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc đối với thành phố, thị xã và 15 ngày đối với khu vực khác, kể từ ngày nhận được hồ sơ cơ quan công an nơi công dân chuyển đến phải giải quyết hộ khẩu cho công dân. Trường hợp có vướng mắc phát sinh thì được kéo dài không quá 10 ngày làm việc.

Thông tư này có hiệu lực từ 31/10.

Đoàn Loan