"Nửa vời" dễ sinh "dơi, chuột"
Các Website khác - 28/11/2005
Ở Ðà Nẵng, có khá nhiều công ty, chi nhánh, trung tâm lập ra đúng giấy phép, nhưng né tránh nộp thuế, dời địa chỉ liên tục, nhất là không chịu bố cáo thành lập doanh nghiệp theo quy định của luật pháp hiện hành.
Với một số đơn vị thuộc thành phần kinh tế nhà nước cũng không ngoại lệ. Cách làm của họ là lập ra một đơn vị vừa có chức năng công; vừa có chức năng kinh doanh, để khéo lách luật. Bố cáo thành lập doanh nghiệp chính là khai sinh mình trước công luận và khách hàng. Song, nhiều đơn vị chỉ "sinh mình" một nửa. Nghĩa là, chỉ quảng cáo, bố cáo lấy lệ ở một tờ báo, tạp chí nhỏ, thậm chí tờ báo "xuất bản không định kỳ" nào đó, rồi nghiễm nhiên hoạt động. Chẳng hạn: Chi nhánh Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp tại Ðà Nẵng; hoặc Trung tâm giao dịch bất động sản Ðà Nẵng, đều ra đời đã mấy tháng nay; nhưng chẳng biết đã bố cáo thành lập ở đâu chưa? Ðến giới thiệu mình lên báo chí còn chẳng dám, hỏi sao không khỏi đặt các câu hỏi nghi ngờ về hoạt động của các đơn vị mới?

Ðiều có ý nghĩa xã hội là cần phải có một đơn vị chuyên theo dõi hoạt động này theo Pháp lệnh quảng cáo và cần có chế tài phạt nặng nếu bố cáo hoạt động theo kiểu "nửa vời". Ðã "nửa vời", theo thời gian, rất dễ có nhiều hoạt động kiểu "nửa dơi, nửa chuột".

KỲ NAM
(Ðà Nẵng)