Phát huy hơn nữa dân chủ trong Ðảng
Các Website khác - 07/03/2006
Từ cơ sở, chúng tôi thật sự phấn khởi khi đọc Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Ðảng. Có nhiều vấn đề đáng tìm hiểu sâu thêm, nhưng trong khuôn khổ bài viết này, chỉ xin bày tỏ mấy suy nghĩ về việc phát huy dân chủ trong Ðảng.
Ở phần XIV, điểm 3 của Dự thảo có viết: "Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong Ðảng; thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa Ðảng với nhân dân; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát". Theo tôi, viết như thế là sâu sắc. Song, để những nội dung đó đi vào thực tiễn cuộc sống phù hợp trong sinh hoạt Ðảng, văn kiện nên chú trọng xây dựng và hoàn thiện các quy chế. Thiết nghĩ, trong quy chế về vấn đề này cần có những quy định cụ thể và chi tiết; tương thích với những quy định của pháp luật. Các nguyên tắc, thể chế phải bảo đảm dân chủ trong Ðảng không bị lợi dụng để bao che cho những chuyện xấu, khắc phục tận gốc tình trạng cục bộ, bản vị. Tránh tình trạng nơi này, nơi khác, thường lấy ý kiến của người đứng đầu cấp ủy, nhất là thủ trưởng cơ quan (bất luận đúng hay sai) làm mực thước hành động cho cả tập thể. Phát huy dân chủ trong Ðảng, cần gắn với quy chế, cơ chế để mỗi đảng viên đều tiếp nhận được nhanh, đủ thông tin về những vấn đề trong Ðảng.

Trong thực tế, đôi khi ý kiến của cá nhân, của thiểu số lại đúng. Cho nên, khi Dự thảo xác định: "Quyền được thông tin, tranh luận, nêu ý kiến riêng, bảo lưu ý kiến trong tổ chức" là đúng đắn. Tuy vậy, theo tôi, nên viết rõ thêm "ý kiến bảo lưu thì được trình bằng văn bản lên cấp ủy cấp trên". Dự thảo Báo cáo Chính trị nêu: "Kết hợp giám sát trong Ðảng với giám sát của Nhà nước và giám sát của nhân dân" là cần thiết, song, cơ chế giám sát và phản biện xã hội của nhân dân cũng phải thông qua các tổ chức đoàn thể nhân dân cụ thể, phù hợp, có địa chỉ rõ ràng, nhằm ngăn ngừa những kẻ lợi dụng dân chủ, để làm rối lòng dân và vu cáo cá nhân. Ngược lại, nếu xây dựng quy chế không cụ thể, thì dễ dẫn đến dân chủ hình thức.

Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Kiểm tra của Ðảng với Thanh tra của Chính phủ cần được đổi mới theo hướng đồng bộ, nhanh gọn, minh bạch, dứt khoát hơn, nhằm đạt yêu cầu tăng cường sự nhất trí trong Ðảng và trong hệ thống chính trị. Nếu thiểu số đảng viên đấu tranh đúng (đối với các vụ chống tiêu cực) thì thiểu số đó phải được bảo vệ bằng cơ chế, quy chế; đồng thời phải xử lý những cá nhân, tổ chức vi phạm quy chế dân chủ.

Thực tế hiện nay đòi hỏi phải chú trọng phát huy dân chủ trong Ðảng. Mỗi đảng viên phải gắn với tập thể và chịu trách nhiệm cá nhân trước nhân dân, để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Nguyễn Cảnh
(Huyện Phú Ninh, Quảng Nam)