Tập trung giải quyết hộ khẩu tại Hà Nội và TP HCM
Các Website khác - 23/11/2005

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm vừa chỉ đạo công an các địa phương, đặc biệt là Hà Nội và TP HCM tập trung giải quyết tình trạng ùn tắc, quá tải tại các điểm đăng ký hộ khẩu. Công an các địa phương cần tăng cường cán bộ làm công tác tiếp dân tại các địa bàn trọng điểm.

Thứ trưởng Lê Thế Tiệm yêu cầu, lãnh đạo các Sở Công an chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc phân cấp đăng ký hộ khẩu theo đúng quy định tại thông tư số 11 của Bộ Công an. Cán bộ công an phải tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký hộ khẩu cho công dân theo quy định. Cán bộ công an không được gây phiền hà sách nhiễu, không để cho công dân phải đi lại nhiều lần.

Bộ Công an cũng yêu cầu các tỉnh, thành tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai, rộng rãi điều kiện, thủ tục. Qua đó, các ngành và nhân dân hiểu, thực hiện các quy định về đăng ký hộ khẩu, đồng thời giám sát cơ quan công an trong quá trình thực hiện.

Sau 1 tuần thực hiện cấp hộ khẩu cho người ngoại tỉnh (KT3) theo quy định mới ở Hà Nội, số hộ dân đủ điều kiện nhập khẩu là rất nhỏ so với số đăng ký. Nguyên nhân do UBND các phường, xã lúng túng khi xác nhận tình trạng nhà đất.

Việt Anh