Tháng 7-2008: Lần đầu tiên Việt Nam đảm nhiệm chức chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc
Các Website khác - 01/07/2008
Hội đồng Bảo an LHQ
Theo đúng lịch trình hoạt động của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), Việt Nam chính thức nhận trọng trách Chủ tịch luân phiên HĐBA LHQ tháng 7-2008. Đây là một vinh dự và là trách nhiệm to lớn của Việt Nam trong việc trực tiếp xử lý các vấn đề hòa bình và an ninh quốc tế ở tầm toàn cầu.
Sau 30 năm, kể từ 1977 khi trở thành thành viên chính thức của LHQ, Việt Nam đã được bầu vào HĐBA với tư cách là Ủy viên không thường trực, và chỉ sau nửa năm tích cực thực hiện vai trò mới, Việt Nam chính thức đảm nhiệm vị trí điều hành cơ quan quan trọng nhất của LHQ.

Nhiệm vụ của Chủ tịch HĐBA LHQ trong tháng 7-2008 là rất nặng nề và nhiều công việc khá phức tạp trên các lĩnh vực thuộc phạm vi liên quan đến hòa bình và an ninh của thế giới. Theo chương trình nghị sự của HĐBA LHQ, Việt Nam với trọng trách là Chủ tịch HĐBA trong tháng 7 phải soạn thảo Báo cáo năm của HĐBA (từ ngày 31-7-2007 đến ngày 31-7-2008) tổng kết các hoạt động của HĐBA trong một năm qua trên tất cả 60 đề mục trong Chương trình nghị sự hiện nay để gửi lên Đại hội đồng LHQ. Đại diện Việt Nam tại HĐBA LHQ cũng phải chủ trì xây dựng chương trình làm việc và điều hành hơn 30 cuộc họp của HĐBA xử lý các  hoạt động của LHQ ở châu Phi, Kosovo, nghị quyết về Liban, Somalia, Gruzia, Nepal, Trung Đông... Đại diện nước ta cũng sẽ thay mặt HĐBA thông báo cho các nước thành viên và các cơ quan truyền thông đại chúng về kết quả của các cuộc họp của HĐBA...

Trong sáu tháng qua, với tinh thần trách nhiệm cao đối với hòa bình và an ninh quốc tế, đại diện của Việt Nam tại HĐBA LHQ đã tham gia với thái độ tích cực, xây dựng trong công việc của HĐBA. Nhiều ý kiến, đề xuất của Việt Nam đã được HĐBA ghi nhận và thể hiện trong các nghị quyết cũng như trong các cuộc thảo luận những vấn đề liên quan đến hòa bình và an ninh quốc tế.

Đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐBA LHQ là cơ hội để Việt Nam thể hiện vai trò, trách nhiệm, năng lực và uy tín của một đất nước ngày càng vững bước trên con đường hội nhập quốc tế. Chúng ta tin tưởng rằng, thực hiện đường lối độc lập, tự chủ, kiên trì chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa; hoạt động của Việt Nam với vai trò Chủ tịch HĐBA LHQ sẽ thành công tốt đẹp.
NGUYỄN KHẮC ĐỨC