Điều tra về nguồn chi phí cho các hoạt động dân số và HIV/AIDS
Các Website khác - 24/06/2008

 

Trẻ em có HIV ở Trung tâm 2 Ba Vì

Đây là cuộc điều tra thứ ba được tiến hành tại Việt Nam. Các kết quả điều tra tại Việt Nam sẽ được xây dựng và chia sẻ ở cấp độ quốc tế.

(VOV)_Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) phối hợp với Viện Nghiên cứu Nhân khẩu học Hà Lan (NIDI) tiến hành cuộc điều tra theo dõi nguồn chi phí toàn cầu cho dân số và các hoạt động phòng chống HIV/AIDS năm 2007.

Theo yêu cầu của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc tại New York, văn phòng Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam phối hợp với văn phòng UNAIDS tại Việt Nam sẽ tiến hành điều tra nhằm thu thập các thông tin về nguồn chi phí trong nước cho các hoạt động dân số và HIV/AIDS.

Các nguồn chi phí trong nước cho các hoạt động này bao gồm: cung cấp dịch vụ KHHGĐ; dịch vụ CSSKSS cơ bản; dịch vụ phòng chống bệnh liên quan đến tình dục và HIV/AIDS và nghiên cứu cơ bản, số liệu và phân tích chính sách phát triển và dân số tại Việt Nam.

Để cuộc điều tra tiến hành hiệu quả, sáng nay (24/6), tại Hà Nội, UNFPA và UNAIDS đã tổ chức hội thảo thông báo về mục đích, phương pháp và nội dung của cuộc điều tra và bàn kế hoạch tiến hành thu thập thông tin.

Theo ông Ian Howie – Trưởng đại diện Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam: Những thông tin về nguồn chi phí trong nước cho các hoạt động trên sẽ giúp cho công tác giám sát và theo dõi việc thực hiện Chương trình Hành động của Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển (IPCD) và Tuyên bố Cam kết về Phòng chống HIV/AIDS của Phiên họp Đặc biệt của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc năm 2001.

Cuộc điều tra sẽ bắt đầu từ 1/7 và báo cáo kết quả vào 31/8/2008./.

Vũ Hạnh