Thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết vấn đề về người nghiện
Các Website khác - 14/02/2006

UBND TP HCM vừa thành lập Hội đồng tư vấn trong việc đưa người nghiện vào cơ sở chữa bệnh, dạy nghề, giải quyết việc làm và tái hoà nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma tuý. Thường trực Hội đồng này là Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.

Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn cho Chủ tịch UBND thành phố trong xét duyệt hồ sơ đề nghị đưa người nghiện ma túy, mại dâm vào cơ sở chữa bệnh; xét duyệt cho hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh, giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại cơ sở chữa bệnh, hủy quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh.

Hội đồng cũng sẽ tư vấn cho lãnh đạo thành phố trong xét duyệt hồ sơ giải quyết tái hòa nhập cộng đồng đối với người sau cai nghiện, người bán dâm là học viên tại các cơ sở chữa bệnh.

Mới đây, các cơ sở và doanh nghiệp sử dụng người lao động là học viên cai nghiện và người sau cai nghiện đã được phép vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, để thực hiện thí điểm đề án “Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện” tại TP HCM.

T.N.