Thủ tướng phê bình lãnh đạo VNPT, EVN và Petro Việt Nam
Các Website khác - 27/02/2006

Thủ tướng vừa có công văn xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra các vụ tiêu cực tại Tổng công ty dầu khí (Petro Việt Nam), Công ty điện lực TP HCM và Tập đoàn Bưu chính viễn thông (VNPT). Theo đó, lãnh đạo của 3 đơn vị này đều bị phê bình nghiêm khắc.

Thủ tướng phê bình nghiêm khắc ông Phạm Long Trận, quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN, nguyên Uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính viễn thông VN về trách nhiệm để xảy ra những sai phạm liên quan đến vụ án Nguyễn Lâm Thái.

Đối với Petro VN, Thủ tướng phê bình nghiêm khắc Tổng giám đốc Trần Ngọc Cảnh vì trong thời gian làm Phó tổng giám đốc đã để xảy ra sai phạm của cấp dưới. Chủ tịch Hội đồng quản trị Đặng Hùng và Tổng giám đốc Tổng công ty điện lực (EVN) Đào Văn Hưng cũng bị phê bình do những sai phạm của của cấp dưới trong vụ điện kế điện tử tại TP HCM.

Việt Anh