Tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động
Các Website khác - 25/02/2006
Mặc dù Đảng, Nhà nước đã bỏ nhiều công sức, tiền của cho việc phát triển dạy nghề, mở rộng đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết nhiều công ăn việc làm cho thế hệ trẻ hằng năm, nhưng có thể nói chưa đáp ứng nhu cầu việc làm. Phải chăng, đã đến lúc phải coi giải quyết công ăn việc làm cho mọi người để tạo ra "xã hội lao động" thật sự là "quốc sách hàng đầu"?
Ai cũng biết, tệ nạn xã hội hiện nay ở nước ta vẫn còn nhiều vấn đề bức xúc. Có nhiều nguyên nhân, nhưng phải khẳng định có một nguyên nhân đặc biệt quan trọng là, "thiếu công ăn, việc làm phù hợp". Người lao động khó kiếm việc làm vì chưa có nghề, lao động giản đơn lại không hấp dẫn; người có nghề ưa thích lại không có vốn sản xuất, khó có nơi tiêu thụ sản phẩm. Gia đình nghèo không nuôi được con phải cho trẻ em đi lang thang kiếm sống dễ phát sinh thói hư, tật xấu. Ngay đại bộ phận thanh niên đã tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp, kể cả trường cao đẳng, đại học cũng khó tìm việc làm, trong khi đó vấn đề này đã và đang trở nên "nóng bỏng", bức xúc. Để giải quyết tốt vấn đề này, Đảng ta cần đặt lại vấn đề rõ hơn, quyết liệt hơn: Phải coi giải quyết công ăn việc làm cho mọi người, tạo ra "xã hội lao động" thật sự là "quốc sách hàng đầu".

Xin mạnh dạn đề xuất ý tưởng, định hướng giải pháp cơ bản như sau:

- Hiện nay, phải coi đây là mục tiêu chiến lược, mũi nhọn của quốc sách hàng đầu và phải được thể hiện trong mọi quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở Trung ương cũng như ở địa phương. Từ nhận thức sâu sắc quan điểm này mà có cơ chế để các cơ quan, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cá nhân đều tham gia công tác hướng nghiệp, công tác đào tạo nguồn nhân lực cho chính mình, cho xã hội, phù hợp nhu cầu đổi mới, phát triển sản xuất, dịch vụ. Nơi nào làm tốt việc này, tăng chất lượng và số lượng lao động có việc làm và đời sống ổn định đều được thưởng thích đáng như đã từng thưởng hằng năm cho các đơn vị có thành tích trong xuất khẩu hàng hóa. Làm được việc này còn tạo ra cơ chế gắn đào tạo với sử dụng các nguồn nhân lực xã hội.

- Sớm ban hành quy định về "nghĩa vụ lao động sau đào tạo" mà Nghị quyết T.Ư 2 (khóa VIII) về giáo dục - đào tạo đã nêu lên cách đây chín năm. Làm được việc này sẽ tạo ra cao trào tình nguyện lành mạnh trong thế hệ trẻ sẵn sàng đi phục vụ bất cứ nơi nào mà xã hội đang cần, từng bước cân đối lại việc đào tạo nguồn nhân lực, điều hòa giữa nơi thừa và nơi thiếu, giảm nhanh tệ nạn xã hội.

Quán triệt các quan điểm, định hướng nói trên, có thể xuất hiện những việc làm mới, như sau nghĩa vụ quân sự đều tổ chức đào tạo nghề, lập thêm các công trường, nông trường, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

NGUYỄN ĐỨC THUẦN
(18 T1/ 1705 Trung Hòa,
Nhân Chính, Hà Nội)