Thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em qua mô hình Hội đồng Trẻ em
Báo Tiếng Chuông - 21/07/2017
Thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em và các vấn đề của trẻ em giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Hà Nội là một trong 5 tỉnh, thành phố triển khai thí điểm việc xây dựng đề án và thành lập mô hình Hội đồng Trẻ em (HĐTE)-một hình thức hoạt động mới do chính trẻ em trực tiếp điều hành.

Theo Đề án Tổ chức và hoạt động của HĐTE TP. Hà Nội, Hội đồng sẽ do Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội thành lập, gồm 41 trẻ em từ 9 đến 15 tuổi (trong đó có 1 chủ tịch, 2 phó chủ tịch và 38 ủy viên), được chọn lựa, đề cử từ những thiếu nhi xuất sắc, đại diện cho các quận, huyện, thị xã. Hội đồng là nhóm đại diện cho trẻ em để định kỳ bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, trao đổi, đối thoại, kiến nghị với đại diện Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp về những vấn đề liên quan đến trẻ em ở địa phương. Hoạt động của HĐTE được bảo đảm bởi sự định hướng và hỗ trợ của Ban tham vấn (dự kiến có 16 thành viên đại diện các sở, ngành, các giới), trong đó có thành viên của một ban HĐND tham gia.

 

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

HĐTE sẽ là một “kênh” quan trọng để lấy ý kiến của trẻ em, qua đó giúp các em phát triển kiến thức, kỹ năng; học cách giải quyết vấn đề và quyết định một cách có trách nhiệm, chuẩn bị trở thành công dân năng động, có ích. Và quan trọng hơn, qua đây, HĐTE sẽ tác động đến các nhà hoạch định chính sách nhằm bảo vệ trẻ tốt hơn.

Định kỳ mỗi năm, HĐND Thành phố sẽ làm việc, nghe đại diện trẻ em Thủ đô bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, từ đó xây dựng chính sách về trẻ em phù hợp, sát thực tiễn. Theo khung chương trình, nội dung các cuộc họp sẽ bàn các chuyên đề, trong đó tập trung vào thực trạng thực hiện quyền trẻ em, những hành vi vi phạm quyền trẻ em; việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại địa phương.

Trước mỗi cuộc họp, HĐTE sẽ lấy ý kiến của thiếu nhi nơi mình sống, sinh hoạt, học tập để chuẩn bị phiên họp. Tại phiên họp, các thành viên sẽ thảo luận, tranh luận các vấn đề quan tâm theo mô hình một phiên làm việc của HĐND. Sau ý kiến phản ánh của các thành viên, đại diện Ban tham vấn giải đáp, tiếp thu các kiến nghị của trẻ em. Các ý kiến của HĐTE tại phiên họp sẽ được tổng hợp bằng văn bản gửi HĐND Thành phố ngay sau phiên họp.