Thường vụ Quốc hội thảo luận việc dân bầu chủ tịch xã
Các Website khác - 06/10/2008

 

 
Tại kỳ họp cuối năm, QH sẽ xem xét thông qua Đề án thực hiện thí điểm việc không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường. Ảnh: TTXVN
Hanoinet - Đề án thực hiện thí điểm việc không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường và nhân dân bầu trực tiếp chủ  tịch UBND xã sẽ được thảo luận tại phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), diễn ra từ ngày 6-11/10.

Dự kiến, sau khi Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn trình bày tờ trình, ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ nhiệm UB Pháp luật của Quốc hội sẽ đọc báo cáo thẩm tra.
UBTVQH cũng sẽ nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2008; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2009.
Đồng thời, UBTVQH cho ý kiến về cơ chế khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với các cơ quan nhà nước và vấn đề quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.
Ngoài ra, UBTVQH sẽ họp kín về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác dân nguyện, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2008.
Cùng với việc cho ý kiến về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2009, UBTVQH sẽ tiếp tục đóng góp ý kiến vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2009.
Các dự án Luật Cán bộ, công chức, Luật Đăng ký bất động sản, Luật Đăng ký giao dịch bảo đảm sẽ tiếp tục được đưa ra thảo luận.
Đây là phiên họp cuối cùng trước khi diễn ra kỳ họp thứ 4, QH khóa 12 sẽ khai mạc ngày 16/10 tới.

Theo VNN