TP HCM kiểm tra các cơ sở đào tạo có yếu tố nước ngoài
Các Website khác - 14/03/2006

UBND thành phố vừa ra quyết định lập đoàn kiểm tra liên ngành để thanh kiểm tra các cơ sở giáo dục đào tạo có liên quan đến yếu tố nước ngoài trên địa bàn, do bà Lê Thị Hồng Liên, Phó giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo làm trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra về quy trình, chức năng đào tạo, quản lý học viên của các cơ sở trên. Sau đó đánh giá tình hình, báo cáo kết quả cho UBND TP HCM và đề xuất các biện pháp quản lý. Thời gian kiểm tra trong 30 ngày.

Theo bà Lê Thị Hồng Liên, bắt đầu từ tuần sau (20/3) đoàn kiểm tra sẽ họp và ra kế hoạch cụ thể.

Hiện toàn TP HCM có 47 cơ sở giáo dục đào tạo 100% vốn nước ngoài. Ngoài ra còn có hàng chục cơ sở đào tạo khác có liên quan đến yếu tố nước ngoài với hàng trăm trung tâm. Tuy nhiên, việc quản lý các cơ sở đào tạo này còn buông lỏng khiến hàng nghìn học viên bị lừa trong vụ Trung tâm ngoại ngữ SITC bỏ trốn.

V.H.