‘Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em’
Báo Tiếng chuông - 28/04/2017
Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) vừa có công văn gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2017 với chủ đề "Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em"

Theo đó, Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh sẽ tổ chức trước ngày 10/7/2017; Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ V sẽ được tổ chức vào tháng 8/2017.

 

Một diễn đàn của Trẻ em

 

Diễn đàn trẻ em bao gồm một số nội dung hoạt động như: Đánh giá tình hình thực hiện khuyến nghị của các Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh và Diễn đàn trẻ em quốc gia từ năm 2015 đến nay. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan thực hiện việc đánh giá và xây dựng một báo cáo đánh giá tóm tắt và giải thích rõ: Những khuyến nghị đã được đáp ứng, thực hiện; những khuyến nghị sẽ tiếp tục được xem xét, thực hiện; những khuyến nghị chưa thể thực hiện, nguyên nhân và đề xuất giải pháp để thực hiện các khuyến nghị của trẻ em; phát hiện các vấn đề và khuyến nghị giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Đồng thời, các tỉnh tổng hợp các khuyến nghị, ý kiến và thông điệp của trẻ em tại Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh để gửi tới Diễn đàn trẻ em quốc gia.

Địa phương chủ động bố trí kinh phí, vận động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân và các nguồn lực khác để tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh (có thể tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp xã, huyện – tùy điều kiện nguồn lực của địa phương).

Diễn đàn trẻ em là hoạt động để đại diện của trẻ em nói lên ý kiến, nguyện vọng của trẻ em hoặc để các cơ quan, tổ chức lấy ý kiến của trẻ em về những vấn đề có liên quan đến trẻ em.

Theo đó, tiêu chí lựa chọn tham gia Diễn đàn trẻ em là những em từ đủ 9 tuổi đến dưới 16 tuổi; tự nguyện đăng ký tham gia Diễn đàn; được sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp và bảo đảm sức khỏe tham gia Diễn đàn.

Trẻ em tham gia Diễn đàn có trách nhiệm chuẩn bị các kiến nghị, đề xuất xây dựng nội dung và các thông điệp chính; chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, trò chơi phù hợp với chủ đề, nội dung của Diễn đàn; chuẩn bị các sản phẩm truyền thông, sản phẩm triển lãm theo chủ đề, nội dung Diễn đàn (nếu có)..

Cơ cấu trẻ em tham gia Diễn đàn phải bảo đảm đại diện cho vùng, miền, dân tộc, độ tuổi, giới tính, tôn giáo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong phạm vi địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức.

Việc xác định chủ đề, nội dung Diễn đàn trẻ em cần căn cứ vào tình hình thực tiễn đất nước, địa phương; tập trung vào những vấn đề xã hội có liên quan đến trẻ em mà cộng đồng xã hội quan tâm hoặc luật pháp, chính sách liên quan tới trẻ em đã và sắp ban hành.

Chủ đề cần ngắn gọn, dễ hiểu, chứa đựng thông điệp thúc đẩy hành động tích cực vì trẻ em.

Diễn đàn trẻ em được tổ chức theo các phiên họp, bao gồm phiên thảo luận và phiên gặp mặt, đối thoại.