Vẫn thu tiền tùy tiện của học sinh
Các Website khác - 02/12/2005
Việc thu BHYT là không sai, song điều đáng nói ở chỗ, hiệu trưởng đặt ra tỷ lệ mỗi giáo viên chủ nhiệm phải thu đạt 50% số học sinh trong lớp trở lên, nếu ai thu không đạt mức đó thì cuối tháng bị hạ điểm thi đua.
Chúng tôi là phụ huynh học sinh Trường THCS Vũ Lâm (Lạc Sơn, Hòa Bình) xin gửi tới quý báo một số thắc mắc như sau: Năm học 2005-2006, ông hiệu trưởng nhà trường bắt buộc các giáo viên chủ nhiệm lớp phải thu tiền BHYT của học sinh, mức đóng là 25 nghìn đồng/em. Chúng tôi được biết việc thu BHYT là không sai, song điều đáng nói ở chỗ đây là loại hình BHYT tự nguyện, nhưng hiệu trưởng lại đặt ra tỷ lệ mỗi giáo viên chủ nhiệm phải thu đạt 50% số học sinh trong lớp trở lên, nếu ai thu không đạt mức đó thì cuối tháng bị hạ điểm thi đua và xếp loại B hoặc C. Số tiền phần trăm mà BHYT chi lại cho nhà trường một mình ông hiệu trưởng hưởng hết, không chi cho giáo viên đồng nào.

Vào đầu năm học trường thu rất nhiều khoản mà không hề thông qua cuộc họp phụ huynh học sinh, không quyết toán công khai cho Hội cha mẹ học sinh biết những khoản tiền đã thu, đã chi năm ngoái ra sao. Các khoản tiền thu ngoài quy định năm nay gồm: Quỹ tài năng năm nghìn đồng; quỹ hội phụ huynh năm nghìn đồng; quỹ khen thưởng năm nghìn đồng; tiền điện (nhưng phòng học không có bóng đèn điện) 18 nghìn đồng; tiền nhà gửi xe 18 nghìn đồng; quỹ Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nghìn đồng.

Nhân dân chúng tôi hết lũ lại bão, có hai con đi học mà đóng góp như vậy chịu không nổi, vì tiền gì cũng trông vào lúa, ngô cả.

Vũ Lạc (Hòa Bình)