Việt Nam sắp ra khỏi ngưỡng nước nghèo
Các Website khác - 02/01/2009
 Năm 2008, ước tính dân số nước ta là 86,16 triệu người và thu nhập bình quân đầu người lần đầu tiên đạt 1.024 USD thì Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi ngưỡng nước nghèo nhưng đây là cột mốc quan trọng trong tình hình kinh tế thế giới có nhiều khó khăn.

Thu nhập bình quân của người dân Việt Nam năm 2008 là 1.024 USD. Ảnh minh họa.

 
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Đức Hòa đã vui mừng thông báo như thế trong ngày cuối cùng của năm 2008. “Với mức thu nhập bình quân 1.000 USD/năm nước ta vẫn chưa thoát khỏi ngưỡng nước nghèo, nhưng đây là mốc quan trọng, nhất là trong thời điểm kinh tế thế giới có nhiều khó khăn...”, ông Hòa nói.
 
Theo số liệu mà Vụ Thống kê tài sản quốc gia, Tổng cục thống kê đưa ra thì năm 2008, mức tăng trưởng GDP đạt 6,23%, thấp hơn chỉ tiêu đã được điều chỉnh xuống 7%. Với tăng trưởng như thế, thu nhập bình quân đầu người lần đầu tiên đạt 1.024 USD. “So với mức thu nhập bình quân đầu người năm 2007 là 833 USD thì đây là con số ấn tượng. Tuy nhiên năm 2008, mức độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng cũng đạt xấp xỉ 23% khiến mức thu nhập thực tế cũng giảm...”, Vụ trưởng Vụ thống kê tài sản Bùi Bá Cường so sánh.

Đến ngày cuối cùng của năm 2008, ước tính dân số nước ta là 86,16 triệu người và con số chính thức sẽ được tổng hợp sau đợt tổng điều tra dân số và nhà ở vào 1/4 tới.

Năm qua cũng đánh dấu một năm vượt khó với hầu hết các chỉ số kinh tế xã hội đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tổng thu ngân sách trong năm tăng hơn 26%, bằng 123,8% dự toán năm. Tổng chi ước tăng 22,3%. Bội chi ngân sách chỉ bằng 97,5% mức dự toán đã được Quốc hội thông qua đầu năm. Trong tổng mức tăng trưởng GDP 6,23% thì khu vực nông-lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,79%; công nghiệp và xây dựng tăng 6,33%; dịch vụ 7,2%. Cơ cấu kinh tế tính theo giá thực tế năm 2008: Khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 21,99% GDP; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 39,91%; dịch vụ chiếm 38,1%.

Riêng tháng 12/2008, cả nước có 112 dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký 1.254 triệu USD. Kết quả này nâng tổng số dự án cấp phép trong năm 2008 lên 1.171 dự án với tổng mức vốn đăng ký 60,3 tỷ USD, giảm 24,2% về số dự án nhưng tăng gấp 3,2 lần về số vốn đăng ký so với năm 2007.

Với việc chỉ số giá tiêu dùng liên tục giảm trong 3 tháng cuối năm cho thấy các biện pháp kiềm chế lạm phát đã phát huy tác dụng. Cán cân thu chi ngân sách nhà nước đã ổn định, tạo tiền đề cho năm kinh tế 2009.
 
Theo Giadinh.net