Khóa học đầu tiên nghiên cứu về những người đồng tính.
Các Website khác - 29/08/2005

Trường Đại Học Fudan của Trung Quốc sẽ mở khóa học đầu tiên trong cả nước nghiên cứu về những người đồng tính (cả đồng tính nam và đồng tính nữ), về sự tăng tính đa dạng giới tính trên thế giới.

Báo chí cho biết rằng đã có khỏang 100 người đăng ký vào khóa học. Trường Đại Học dự định sẽ mở rộng khóa học nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều sinh viên hơn nữa.

Giáo sư Gao Yanning nói với tờ Nhật báo Thượng Hải rằng hy vọng khóa học mới này sẽ giúp nâng cao những hiểu biết về người đồng tính ở Trung Quốc cũng như sẽ giúp xóa bỏ những định kiến.

Giáo sư cho biết.:“Chúng tôi sẽ giúp cho sinh viên có những nhận định và đánh giá đúng đắn đối với những người đồng tính, từ đó xóa bỏ được những sự kỳ thị”

Khóa học nhằm thay đổi tận gốc những suy nghĩ ở Trung Quốc. Sau khi sự khủng bố những người đồng tính lan rộng, chính phủ đã có những quan điểm rộng mở hơn trong những năm gần đây.

Năm ngóai, lần đầu tiên Trung Quốc đã đưa ra con số ước đóan về số người đồng tính nam, khỏang 5-10 triệu người. Con số này được đưa ra khi chính phủ được cảnh báo về nạn đại dịch HIV/AIDS đang tới gần.