Thanh thiếu niên đang phải đối mặt với nhiều thử thách
Các Website khác - 11/10/2005

Hà Nội (TTXVN) - Kết quả điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam từ năm 2003 đến nay, cho thấy thanh thiếu niên Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thử thách nhằm thích ứng với môi trường kinh tế xã hội đang ngày một biến chuyển.

Đây là cuộc điều tra đầu tiên được tiến hành trên phạm vi toàn quốc về vị thành niên và thanh niên trong độ tuổi từ 14 đến 25, với hơn 7.500 thanh thiếu niên trên mọi miền đất nước và mọi lĩnh vực.

Kết quả điều tra cho thấy có 49,7% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, 23,7% hoàn thành trung học phổ thông và 5% có trình độ Cử nhân.

Về sức khoẻ sinh sản, có 7,6% có quan hệ tình dục trước hôn nhân, 22,2% thanh thiếu niên đã có gia đình cho biết họ đã có quan hệ tình dục trước hôn nhân. Hầu hết những người được hỏi có nhận thức và hiểu biết về HIV/ AIDS cao nhưng mức độ chính xác lại chưa cao.

40,5% các bạn trẻ mong muốn Nhà nước sẽ tăng cơ hội việc làm, tiếp đó là tăng cơ hội giáo dục và cải thiện hơn nữa các dịch vụ y tế./.