Yêu thôi đã đủ chưa?
Các Website khác - 06/09/2005

Hội Tâm lý học Mỹ tìm hiểu làm thế nào mà tình yêu của các cặp vợ chồng lại tăng lên trong khi sự thỏa mãn và sự quan tâm dành cho nhau giảm.

Tiến sĩ Tâm lý học Susan Sprecher trường Đại học Bang Illinoischo biết: “Tình yêu có xu hướng tăng lên, nhưng chỉ yêu nhau thôi thì không hẳn sẽ không chia tay. Các cặp vợ chồng chia tay vì cảm giác thấy hài lòng với nhau bị giảm dần, chứ không phải là họ không còn yêu nhau nữa.”

Tiến sĩ Sprecher nhận thấy rằng sự hài lòng về nhau và sự quan tâm lẫn nhau cũng cần thiết, mà có khi lại còn quan trọng hơn tình yêu giữa họ để các cặp vợ chồng muốn tiếp tục chung sống với nhau, tìm hiểu nhau. Bà đã nghiên cứu trong suốt 4 năm những sự quan tâm, sự hài lòng, và tình yêu của các đôi vợ chồng dành cho nhau.

Khi cuộc nghiên cứu kết thúc, đã có 59% các cặp đã chia tay. Những cặp này đã biểu hiện có sự suy giảm về sự chăm sóc quan tâm và sự hài lòng về nhau trước khi cả hai đi đến quyết định chia tay, nhưng tình yêu họ dành cho nhau thì vẫn không đổi.

Tiến sĩ cho biết “Những kết quả này cho thấy người ta chia tay không phải vì tình yêu dành cho nhau đã hết, nhưng bởi vì giữa họ luôn nảy sinh những chuyện không vui và sự bực bội khó chịu, làm cho tình yêu không thể phát triển”. Bà cũng nhấn mạnh rằng ngay cả khi họ chia tay rồi thì tình yêu giữa họ vẫn có thể chưa kết thúc.

Trong 41 đôi còn sống chung với nhau thì có 71% là có đăng ký kết hôn. Những đôi này cho biết tình yêu, sự hài lòng về nhau, sự quan tâm lẫn nhau ngày càng phát triển. Hơn nữa, điều họ dành cho nhau nhiều nhất là sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau.

Theo www.lovingyou.com