Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng tài nguyên Internet
Các Website khác - 18/08/2005

Bộ Bưu chính Viễn thông vừa ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, trong đó khuyến khích các tổ chức và cá nhân sử dụng rộng rãi tên miền dưới tên miền quốc gia .vn, nhưng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng, tính chính xác của các thông tin cung cấp cho Trung tâm Internet Việt Nam thuộc Bộ Bưu chính Viễn thông.

Quy định cho phép các tổ chức trong nước hoặc nước ngoài tham gia hoạt động Internet được đăng ký sử dụng tên miền cấp 2 dưới tên miền quốc gia .vn, trừ một số tên miền chung cấp 2 (gSLD) được quy định tại điều 6.

Khi đăng ký tên miền, các tổ chức và cá nhân phải cung cấp đầy đủ thông tin về máy chủ tên miền mà nó được đặt. Việc thiết lập các báo điện tử và trang thông tin trên cơ sở các tên miền đã được đăng ký phải tuân theo các quy định của pháp luật về quản lý báo chí, xuất bản và quản lý nội dung thông tin trên Internet.

Trong trường hợp được cấp tên miền cấp 2 dưới tên miền quốc gia .vn, các cơ quan, tổ chức chỉ được phân bổ tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 của mình cho các thành viên của cơ quan, tổ chức mình để sử dụng nội bộ, đồng thời phải có trách nhiệm quản lý các tên miền cấp 3, tạm ngừng hoặc thu hồi các tên miền đó khi có yêu cầu của Bộ Bưu chính Viễn thông.

Khi được cấp tên miền cấp 2 dưới tên miền quốc gia .vn, các đơn vị, cá nhân chỉ được cấp tên miền cấp 3 dưới các tên miền cấp 2 của mình cho mục đích kinh doanh hoặc cho khách hàng sử dụng dịch vụ Internet nếu được Trung tâm Internet Việt Nam chọn là nhà đăng ký tên miền.

Theo TTXVN