Năm 2008, dành 1.000 tỉ đồng cho viễn thông công ích
Các Website khác - 05/07/2008

Truy cập internet băng thông rộng tại Tả Van, Sapa - Ảnh: Trường Sơn

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Trần Đức Lai cho biết như trên tại hội nghị về viễn thông công ích tổ chức sáng 4.7 ở Hà Nội.

Cụ thể trong 2008, Bộ TT-TT sẽ tiếp tục duy trì mạng lưới cung ứng dịch vụ viễn thông công ích  cho các khu vực; trong đó ưu tiên khu vực 3, khu vực 2, ưu tiên hỗ trợ phát triển mới thuê bao ở khu vực 3 và khu vực 2. Nâng thêm mật độ điện thoại các khu vực này thêm từ 1,2 - 1,5 máy/100 dân. Cũng trong năm nay, Bộ TT-TT dự kiến sẽ hoàn thành chỉ tiêu 100% xã có điểm truy nhập điện thoại công cộng. Hiện tại có tới 254 xã trên toàn quốc vẫn chưa thể tiếp cận dịch vụ này. Đồng thời các điểm điện thoại công cộng tại các đơn vị quốc phòng cũng sẽ được phát triển mới để phục vụ nhân dân khu vực biên giới.

Hiện tại trên cả nước còn tới gần 200 xã trong khu vực được cung ứng dịch vụ viễn thông công ích  chưa có điểm truy cập internet công cộng, có trên 600 điểm đang thực hiện phương thức truy cập gián tiếp. Mục tiêu của năm nay là đầu tư chuyển đổi các điểm truy cập internet gián tiếp sang truy cập internet băng thông rộng đồng thời thiết lập mới cho 30% số xã chưa có điểm truy cập.

2007 là năm đầu tiên Nhà nước thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích theo Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó VNPT, Viettel, EVN, SPT là 4 doanh nghiệp đã được Bộ Bưu chính - Viễn thông (nay là Bộ TT - TT) giao kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích.

Trường Sơn