Cần 6.621 tỉ đồng phát triển giáo dục mầm non
Các Website khác - 04/09/2005

Trường Mầm non 2 Q.10 (TP.HCM)

Theo Bộ GD-ĐT, sau gần 3 năm thực hiện đổi mới chương trình chăm sóc-giáo dục mầm non theo Quyết định 161 của Thủ tướng Chính phủ, hiện cả nước chỉ còn 2 xã trắng về giáo dục mầm non (GDMN), giảm 200 xã so với thời điểm năm 2002.

Tuy nhiên, vẫn còn 10 tỉnh chưa quy hoạch trường, lớp và 1.640 xã mới chỉ có 1-2 lớp gắn với trường tiểu học hoặc trung tâm xã; những thôn bản ở xã chưa có phòng học.

Hiện Bộ GD-ĐT đang xây dựng đề án phát triển GDMN giai đoạn 2005-2015 với mục tiêu quan trọng nhất là đổi mới nội dung và phương pháp GDMN, đến năm 2010 có ít nhất 80% trẻ em được chăm sóc, giáo dục với nội dung, phương pháp mới và đến 2015 tất cả trẻ em được hưởng chương trình này.

Với mục tiêu này, GDMN cần tới trên 6.621 tỉ đồng để triển khai trong vòng 10 năm tới.

Theo Sài Gòn Giải Phóng