27 tỉnh hoàn thành phổ cập giáo dục THCS
Các Website khác - 02/09/2005

Tỉnh Hòa Bình vừa được Bộ GD-ĐT kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục (PCGD) THCS. Đến nay cả nước có 27 tỉnh thành đã hoàn thành PCGD THCS.

Soạn: AM 536518 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Năm 2010 sẽ hoàn thành phổ cập giáo dục THCS

Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, đến cuối 2005 sẽ có thêm năm tỉnh thành đạt chuẩn này. Bộ GD-ĐT đã đặt mục tiêu đến năm 2010 sẽ hoàn thành PCGD THCS trong toàn quốc.

Theo ông Lê Quán Tần, vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, khối lượng công việc của kế hoạch thực hiện phổ cập từ nay đến năm 2010 rất nặng nề vì những tỉnh thành đã hoàn thành là những địa phương có điều kiện thuận lợi, chất lượng giáo dục ổn định.

Những tỉnh thành còn lại đều thuộc các địa bàn khó khăn, chất lượng giáo dục và mặt bằng dân trí còn thấp. Tuy nhiên, ông Tần khẳng định chủ trương của Bộ GD-ĐT là PCGD THCS phải đảm bảo thực chất, đạt tiến độ nhưng cũng đảm bảo chất lượng.

(Theo Tuổi trẻ)