Cần Thơ: dịch vụ ký túc xá
Các Website khác - 15/03/2006

TT - Đối tượng được đăng ký ký túc xá (trực thuộc Viện nghiên cứu phát triển ĐBSCL) thành lập dành cho các đối tượng là học viên các lớp huấn luyện do viện và các đơn vị khác trong trường tổ chức;

Học viên cao học tạm trú trong thời gian tập trung học tại ĐH Cần Thơ; cán bộ ngành nông nghiệp từ các địa phương đến công tác; người nước ngoài (các SV, tình nguyện viên, cán bộ nước ngoài có hợp tác trong các chương trình, dự án quốc tế, nghiên cứu khoa học)... Ký túc xá có sức chứa khoảng 40 người.

Theo Viện nghiên cứu phát triển ĐBSCL, dịch vụ này hoạt động trên nguyên tắc lấy thu bù chi. Mức thu được qui định cụ thể: khách vãng lai là cán bộ công chức, cán bộ hợp tác với viện ở 2 người/phòng, mức giá 60.000đ/ngày; khách là cán bộ công chức ở 1 người/phòng (40.000đ/ngày); khách là học viên cao học, cán bộ hợp tác với viện tính trên đầu người (30.000đ/người); khách là SV nước ngoài (80.000đ - 120.000đ/ngày).

THANH XUÂN