ĐH Thủy sản tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ
Các Website khác - 02/03/2006

TTO - Trường ĐH Thủy sản tổ chức thi tuyển sinh sau ĐH năm 2006, với năm chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và năm chuyên ngành đào tạo tiến sĩ.

Theo đó, đào tạo thạc sĩ các ngành Nuôi trồng thủy sản, Khai thác thủy sản, Kỹ thuật tàu thủy, Công nghệ sau thu hoạch, Kinh tế thủy sản; đào tạo tiến sĩ các ngành Công nghệ chế biến thủy sản, Nuôi thủy sản nước ngọt, Nuôi thủy sản nước lợ, mặn, Kỹ thuật tàu thủy, Khai thác thủy sản.

Đối với trình độ thạc sĩ

Thí sinh có bằng tốt nghiệp ĐH đúng hoăc phù hợp với ngành đăng ký dự thi. Có bằng tốt nghiệp ĐH hệ chính quy, tại chức, mở rộng ngành gần với ngành đăng ký dự thi và đã bổ sung kiến thức các môn học hay học phần để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp ĐH ngành đúng. Có bằng tốt nghiệp ĐH hệ chính quy ngành khác với ngành đăng ký dự thi nhưng có bằng ĐH thứ 2 đúng với ngành dự thi.

Thí sinh sẽ dự thi ba môn: Ngoại ngữ (Anh, Pháp, Hoa, Đức, Nga) trình độ B; môn Cơ bản; môn Cơ sở.

Đối với trình độ tiến sĩ

Thí sinh có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành, chuyên ngành phù hợp, chuyên ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi và có ít nhất một bài báo, có nội dung phù hợp với hướng nghiên cứu đăng ký dự thi, công bố trên tạp chí khoa học trước tháng 4-2006.

Có bằng thạc sĩ chuyên ngành khác và có bằng tốt nghiệp ĐH chính quy đúng ngành hoặc ngành phù hợp với ngành đăng ký dự thi. Trường hợp này thí sinh phải dự thi như người chưa có bằng thạc sĩ và phải có ít nhất hai bài báo có nội dung phù hợp với hướng nghiên cứu đăng ký dự thi, công bố trên tạp chí khoa học trước tháng 4-2006.

Có bằng tốt nghiệp ĐH hệ chính quy đúng ngành xếp loại giỏi trở lên và đã có ít nhất hai bài báo có nội dung phù hợp với hướng nghiên cứu đăng ký dự thi, công bố trên tạp chí khoa học trước tháng 4-2006.

Có bằng tốt nghiệp ĐH hệ chính quy đúng ngành, loại khá trở lên và có ít nhất ba bài báo công có nội dung phù hợp với hướng nghiên cứu đăng ký dự thi, công bố trên tạp chí khoa học trước tháng 4-2006.

Những người có bằng tốt nghiệp ĐH xếp loại khá trở lên và ngành tốt nghiệp đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi sẽ được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp ĐH. Những trường hợp còn lại phải có ít nhất hai năm thâm niên trong nghề nghiệp thuộc lĩnh vực chuyên môn dự thi kể từ khi tốt nghiệp ĐH.

Thí sinh có trình độ thạc sĩ sẽ dự thi ba môn: Ngoại ngữ (Anh, Pháp, Hoa, Đức, Nga) trình độ C; môn Chuyên ngành; bảo vệ đề cương nghiên cứu.

Thí sinh có trình độ cử nhân (kỹ sư) sẽ thi năm môn: Ngoại ngữ (Anh, Pháp, Hoa, Đức, Nga) trình độ C; môn Cơ bản; môn Cơ sở; môn Chuyên ngành; bảo vệ đề cương nghiên cứu.

Trường ĐH Thủy sản miễn ngoại ngữ cho những thí sinh có bằng ĐH hay thạc sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập là 1 trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Hoa, Đức, Nga; có bằng ĐH ngoại ngữ hệ chính quy; có chứng chỉ IELTS 5,5 điểm hay TOEFL quốc tế 500 điểm trở lên, trong thời hạn 1 năm kể từ ngày dự thi lấy chứng chỉ đến ngày dự thi sau đại học.

Trường nhận hồ sơ đến hết ngày 15-4-2006. Hồ sơ dự tuyển gửi về Phòng Quan hệ Quốc tế và Sau ĐH - Trường ĐH Thủy sản, số 2 Nguyễn Đình Chiểu, TP Nha Trang; ĐT: (058) 833446; Fax: (058) 831147; Email: qhqtsdh@dng.vnn.vn

QUỐC DŨNG