Đổi mới GDĐH Việt Nam: Ba việc cần làm ngay
Các Website khác - 11/11/2005

(VietNamNet) - Cuộc họp triển khai Nghị quyết đổi mới cơ bản và toàn diện Giáo dục (GD) ĐH Việt Nam chiều 10/11 đã xác định ba việc cấp bách cần làm trong năm 2006: triển khai chương trình đào tạo tiên tiến, đưa hình thức đào tạo tín chỉ vào nhiều giảng đường và cải tiến cách thức công nhân chức danh giáo sư

Vụ trưởng Vụ ĐH&Sau ĐH (Bộ GD- ĐT) Trần Thị Hà cho biết ngay sau khi kết thúc chiều nay (10/11). Kế hoạch phân bổ 7 nhóm giải pháp thành 29 đầu việc cho các Vụ chức năng triển khai xây dựng các tiểu đề án tương ứng thực hiện đến năm 2020 cũng đã hoàn tất.

Soạn: AM 615225 gửi đến 996 để nhận ảnh này
GD ĐH Việt Nam sẽ có nhiều chuyển biến về chất lượng đào tạo trong tương lai

Bên cạnh đó, Bộ GD - ĐT cũng xác định các đầu việc cần triển khai từ nay đến năm 2020: Hoàn chỉnh quy hoạch ĐH đến năm 2020; Chuyển loại hình trường bán công sang tư thục; Đổi mới hình thức giao chỉ tiêu tuyển sinh; Xây dựng trường ĐH đẳng cấp quốc tế; triển khai thí điểm đào tạo theo hình thức tín chỉ...

Theo Vụ trưởng Trần Thị Hà, trong số 29 đầu việc thì Vụ ĐH&Sau ĐH chịu trách xây dựng 7 đầu việc gồm: Xây dựng tiểu đề án thực hiện nội dung phân chia chương trình đào tạo theo 2 hướng nghiên cứu nghề nghiệp và ứng dụng; Củng cố và mở rộng các trường CĐ cộng đồng; Xây dựng trường ĐH đẳng cấp quốc tế; Chuyển đào tạo theo hình thức tín chỉ; Xây dựng chương trình khung; Thí điểm đào tạo một số chương trình, giáo trình tiên tiến; Cuối cùng là nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.

Ngay từ thời điểm này, Vụ đã và đang xây dựng kế hoạch triển khai một số việc trong năm tới như: thí điểm chương trình tiên tiến. Hiện Vụ đã nhận được 28 đề án thí điểm triển khai của các trường ĐH cả nước. Dự kiến, sẽ đưa thí điểm 10 chương trình trong năm tới.

Với nội dung chuyển đào tạo theo hình thức tín chỉ, từ nay đến hết tháng 12/2005 sẽ hoàn chỉnh việc thu thập ý kiến góp ý sửa đổi quy chế đào tạo ĐH và CĐ hệ chính quy. Đến tháng 3/2006 sẽ ban hành quy chế chính thức và hướng dẫn đào tạo theo tín chỉ.

Bà Hà cho biết, việc triển khai đào tạo theo tín chỉ trong năm tới cũng chỉ thực hiện ở một số trường hoặc một số khoa trong các trường ĐH có điều kiện. Bên cạnh đó, vẫn tồn tại các trường đào tạo theo niên chế.

Các tiểu đề án sẽ trình lãnh đạo Bộ xét phê chuẩn kế hoạch triển khai trong thời gian tới.

  • Kiều Oanh