Đồng ý thành lập Đại học tư thục FPT
Các Website khác - 11/03/2006

TT (Hà Nội) - Hôm qua, 10-3, Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã có công văn phê duyệt chủ trương thành lập Trường đại học tư thục FPT do Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ (FPT) đầu tư, quản lý. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp được mở trường đại học.

Trong công văn phê duyệt, Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm lưu ý Trường đại học tư thục FPT phải chú trọng gắn kết các hoạt động đào tạo, nghiên cứu của nhà trường với hoạt động của Công ty FPT và Khu công nghệ cao Hòa Lạc; bảo đảm phù hợp với qui hoạch đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

M.Q.