Giảm kỳ thị với trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong trường học
Các Website khác - 21/04/2012

Đó là mục tiêu của buổi hội thảo do Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của các ngành giáo dục, y tế, lao động thương binh và xã hội và các tổ chức quốc tế... Hiện kỳ thị và phân biệt đối xử không chỉ khiến cho trẻ nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS (OVC) bị xa lánh, phân biệt với các trẻ khác trong trường học, thậm chí còn mất đi quyền được đi học, đến trường... ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời sau này của trẻ.

 

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận đề ra những giải pháp trong đó nhấn mạnh tới việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền; Sự tham gia của các ngành chức năng, các đoàn thể quần chúng và các tổ chức trong và ngoài nước trong việc hỗ trợ ngành giáo dục giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ OVC trong trường học... góp phần thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2009) là sẽ đảm bảo đáp ứng các nhu cầu của phần lớn trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, trong đó có nhu cầu học tập của các em.

 

Thu Hương

SK&ĐS