Thành phố Hà Nội : Giáo dục theo hướng đào tạo trình độ, chất lượng cao
Các Website khác - 10/10/2009

Quỹ Khuyến học TP Hà Nội vừa trao hơn
400 suất học bổng trị giá hơn 300 triệu đồng
cho các em học sinh vượt khó học giỏi trên
địa bàn thành phố.

Tháng 6-2009, HÐND thành phố Hà Nội thông qua đề án phát triển xã hội hóa giáo dục đến năm 2015 và đề ra mục tiêu có từ 30 đến 35 trường trong toàn thành phố sẽ thực hiện mô hình giáo dục theo hướng đào tạo trình độ, chất lượng cao.

Ðề án thực hiện thí điểm hệ trung học cơ sở (THCS) theo định hướng đào tạo trình độ cao, chất lượng cao tạo nguồn học sinh chuyên của Trường THPT chuyên Hà Nội - Am-xtec-đam được UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt là một trong những mô hình phát triển giáo dục theo hướng đó.

Quá trình hội nhập quốc tế trong giáo dục đem đến cho ngành giáo dục Thủ đô nhiều thời cơ nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Trước hết là sự chuyển đi của thầy giỏi, trò giỏi từ trường công lập đến các trường tư thục của các nhà cung ứng nước ngoài. Sản phẩm của giáo dục - đào tạo là một sản phẩm đặc biệt, đó là nhân cách con người để lao động sáng tạo ra mọi giá trị xã hội. Việc thực hiện mục tiêu là dạy chữ, dạy nghề thì dạy làm người là mục tiêu cao nhất, khó khăn nhất. Các trường tư thục của các nhà cung ứng nước ngoài vì mục tiêu lợi nhuận sẽ xao nhãng mục tiêu dạy người, chưa nói đến việc sản phẩm của họ có thể bị bóp méo, hoặc thiếu hụt bản sắc dân tộc Việt Nam vì nhiều lý do khác nhau. Thực hiện các giải pháp để cải tiến và nâng cao trên cơ sở chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Ðào tạo cùng việc bổ sung kiến thức, kỹ năng sống theo hướng quốc tế hóa, liên thông đào tạo, phát triển tài năng, định hướng nghề, tôn vinh các giá trị nhân bản, đào tạo kỹ năng và phát triển nhân cách, xây dựng văn hóa ứng xử... trong nội dung, chương trình và phương thức đào tạo của đề án thí điểm hệ THCS theo định hướng trình độ, chất lượng cao của Trường THPT chuyên Hà Nội - Am-xtec-đam sẽ tạo thế vững chắc và ổn định được điều quan trọng hàng đầu là giữ vững chủ quyền quốc gia về giáo dục; bảo đảm mục tiêu, tính chất nguyên lý của sản phẩm giáo dục là con người Việt Nam tri thức, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Mặt khác trên bình diện xã hội, việc thực hiện đề án thí điểm tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Am-xtec-đam còn là động lực làm cho các nhà trường khác trong thành phố tích cực, chủ động hơn trong việc chấp nhận những thay đổi như những cơ hội để tận dụng sức sáng tạo của tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên trong giảng dạy. Ở phương diện cá nhân, tiến trình thực thi đề án giúp cho mỗi cán bộ, giáo viên và nhân viên trong các nhà trường thoát khỏi sự trì trệ, tụt hậu và luôn biết tự đổi mới. Mô hình giáo dục mới được thực hiện thí điểm trong đề án là điều kiện để các nhà trường nâng cao chất lượng quản lý cũng như chất lượng dạy và học trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Ðịnh hướng mới của giáo dục Thủ đô trong thời kỳ hội nhập đã phát huy khả năng toàn diện và mũi nhọn chuyên sâu của từng trường bằng cạnh tranh lành mạnh trong xu thế hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa. Ðây là bước đột phá để chuyển quản lý trường học từ quản lý hành chính sang quản lý chất lượng và hiệu quả giáo dục tiến đến giao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm xã hội cho nhà trường. Ðây là động lực chủ yếu để phát triển giáo dục và đào tạo, giúp các trường sớm thay đổi nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy các bộ môn.

Việc quyết định cho thực hiện thí điểm đề án tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Am-xtec-đam với đầy đủ căn cứ pháp lý dựa trên các điều kiện thực tiễn đáp ứng cao của nhà trường sẽ bảo đảm được sự thành công trong việc  triển khai thực hiện Chương trình 07-CTr/T.U của Thành ủy Hà Nội về phát triển một số ngành dịch vụ trình độ, chất lượng cao giai đoạn 2006-2010. Giáo dục Thủ đô sẽ được tăng cường hơn các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục theo hướng tiếp cận các chuẩn tiên tiến quốc tế, tạo điều kiện tốt hơn cho mọi người thụ hưởng giáo dục. Năng lực quản lý trong trường học từ các cấp học phổ thông cũng sẽ được nâng cao, góp phần sớm đưa giáo dục nước ta lên trình độ tiên tiến.

PHAN THANH