Học bổng ngành Nhật Bản học tại ĐH MacQuarie, Úc
Các Website khác - 31/08/2005

TTO - Quỹ Nippon, Nhật Bản phối hợp với trung tâm giảng dạy ngành Nhật Bản học tại ĐH MacQuarie, thành phố Sydney, Úc vừa thông báo cấp một số học bổng bán phần cho bậc đại học chuyên ngành Nhật Bản học tại trường cho năm 2006.

Học bổng trị giá 3.600 đô la Úc/năm.

Điều kiện: Ứng viên cho học bổng là sinh viên đăng kí học đại học ngành Nhật Bản học tại MacQuarie.

Ứng viên quan tâm về đề tài/học bổng/hồ sơ, xin liên lạc:

Japanese Studies (MJS) Centre,

Building W6A Room 301

Macquarie University

Sydney NSW 2109

AUSTRALIA

Tel: 61 (02) 9850 6891

Fax: 61 (02) 9850 7046

Email: sumiyo.mimori@humn.mq.edu.au

URL: www.asianlang.mq.edu.au/japanese

Hạn chót nộp hồ sơ: 7/10/2005.

Thông báo kết quả: 20/12/2005.

BÁ CHÍNH