Quảng Nam:Nợ giáo viên 1,5 tỉ đồng
Các Website khác - 15/09/2008
 
 

 

 
Ảnh minh họa.

Hanoinet - Năm học 2008-2009, tỉnh Quảng Nam cần 1.214 giáo viên mầm non, mẫu giáo vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính cấp 3,9 tỉ đồng để chi trả chế độ cho năm học 2008-2009 và tiếp tục ổn định đến năm 2010.

Ngày 14-9, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Hiện tỉnh còn nợ tiền chế độ đối với giáo viên mầm non, mẫu giáo vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc ở 141 xã trong học kỳ 2 năm học 2007-2008 là 1,5 tỉ đồng.

Năm học 2008-2009, tỉnh Quảng Nam cần 1.214 giáo viên mầm non, mẫu giáo vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính cấp 3,9 tỉ đồng để chi trả chế độ cho năm học 2008-2009 và tiếp tục ổn định đến năm 2010.

Theo NLĐ